Uzņēmumi iesaistās diskusijā par reklāmas efektivitāti

16.02.2011.

16. februārī, norisinājās pirmā atvērtā uzņēmumu diskusija par dažādu mārketinga un reklāmas aktivitāšu efektivitāti, tās novērtēšanu un izmantošanu uzņemuma attīstībā. Diskusijā
piedalījās Latvijas Biznesa Kluba (LBK) un Nordica Media Group (NMG) Mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspējas stiprināšanas atbalsta programmas dalībnieki.


“Šī projekta galvenais mērķis ir uzņēmumu atbalsts, kas šajos laikos ir īpaši svarīgs. Projekts piedāvā iespējas uzņēmuma konkurētspējas uzlabošanā un iespēju sasniegt līderpozīcijas īsā laika
periodā,” atzīst Latvijas Biznesa kluba biedri un MVU atbalsta programmas dalībnieki.


Programmas ietvaros tiek realizētas mārketinga komunikācijas aktivitātes, to skaitā reklāmas baneru izvietošana medijos, reklāma Google.lv, uzlabojot uzņēmumu pozīcijas meklētāja dabiskajos
rezultātos, komunikācijas nodrošināšana sociālajos tīklos, tiešā mārketinga aktivitātes, kā arī publicitāte un speciālistu konsultācijas mārketinga, reklāmas, PR, pārdošanas veicināšanas un
eksporta virzienu attīstīšanas jautājumos.


“Diskusiju par piedāvāto mārketinga komunikācijas elementu efektivitāti rīkojām, jo vēlējāmies uzzināt uzņēmumu vajadzības, mērķus un uzklausīt viņu viedokli par to, kas jāmaina, jāuzlabo
piedāvajumā un kādi ir pirmie programmas rezultāti,” stāsta Latvijas Biznesa kluba projektu vadītāja Linda Upīte.


Uzņēmumi kopumā šo projektu novērtē pozitīvi un ir priecīgi par iespēju saņemt atbalstu, lai attīstītu produktu un pakalpojumu atpazīstamību. Tiek novērtēts speciālistu profesionālisms un
kompetence, kā arī plašās publicitātes un komunikācijas iespējas.


Atsauksmes par sadarbību:
SIA “UniHaus” mārketinga vadītāja Sigita Grode: “Šobrīd esam uzsākuši vairāku mārketinga komunikācijas aktivitāšu realizāciju, kas stratēģiski iekļaujas uzņēmuma darbībā. Tā kā līdz šim reklāmas lietas tika realizētas impulsīvi un fragmentāri, esam gandarīti par profesionāļa atbalstu komunikācijas strukturēšanā. Viss pagaidām notiekošais liek cerēt uz veiksmīgu gala rezultātu.”
SIA “Carlen Hair Collection” īpašnieks Gunnars Karlens: “Esam apmierināti ar līdzšinējo sadarbību atbalsta programmas ietvaros. Vienmēr novērtējam speciālistu padomus, kas radušies paskatoties uz kompāniju no malas, neesot tajā iesaistīti. Tas dod jaunas idejas, ko realizēt tagad un kā attīstīties nākotnē. Arī plašās publicitātes un reklamēšanās iespējas, kas rūpīgi atlasītas, sniedz iespējas, ko iepriekš nevarējām realizēt, neieguldot tajā lielus līdzekļus.”


2011. gada februārī LBK ir gatavs atbalsta programmā uzņemt vēl 10 jaunus uzņēmumu, kas vēlas paaugstināt savu konkurētspēju un izmantot speciālistu atbalstu pārdošanas aktivizēšanā.


Vairāk informācijas:
Linda Upīte,
sadarbības projektu vadītāja
Tālrunis 22377140
info@biznesaklubs.lv


 

Pēdējās izmaiņas: 16.02.2011.