Vidējā maksa par apkuri februārī – 1,38 Ls/m2

25.02.2011.

Šī gada februārī AS „Latvijas Gāze” samazināja dabasgāzes tirdzniecības gala tarifus rūpnieciskajiem klientiem. 5. lietotāju grupai, kurā ietilpst arī SIA „Preiļu saimnieks”, dabasgāzes tirdzniecības gala tarifs tika samazināts no 211,10 Ls/tūkst.n.m3 (bez PVN) uz 206,10 Ls/tūkst.n.m3 (bez PVN). Atbilstoši apstiprinātajam siltumenerģijas tarifam pie šādas dabasgāzes cenas kopējais siltumenerģijas tarifs Preiļos, izņemot siera rūpnīcas dzīvojamo masīvu, bez PVN ir 38,36 Ls/MWh (ar PVN attiecīgi 42,96 Ls/MWh). Siera rūpnīcas mikrorajonā, saskaņā ar starp AS „Preiļu siers” un SIA „Preiļu saimnieks” noslēgto līgumu, iedzīvotājiem maksa par siltumenerģiju bez PVN ir 37,38 Ls/MWh (ar PVN – 41,87 Ls/MWh).


Februāra norēķinu periods par apkuri bija 27 dienas (no 25.01.2011. līdz 20.02.2011.). Šajā periodā vidējā diennakts gaisa temperatūra bija -8,17°C, kas ir par 4,32°C zemāka nekā šī gada janvāra norēķinu periodā. Gaisa temperatūrai pazeminoties, palielinājās apkurei patērētās siltumenerģijas daudzumu , kas līdz ar to palielināja arī maksu par apkuri. Apkopotā informācija liecina, ka vidējā maksa par apkurināmās platības 1 m² iedzīvotājiem, kuri siltumenerģiju saņem no Liepu, Celtnieku un Pils ielu katlumājām, februārī bija 1,38 Ls ar PVN, bet siera rūpnīcas mikrorajona iedzīvotājiem 1,19 Ls ar PVN. Ja apskatām katras katlumājas apkalpojošās teritorijas atsevišķi, tad vidējās maksas bija sekojošas: Liepu ielas katlumāja – 1,37 Ls/m², Pils ielas katlumāja – 1,48 Ls/m², Celtnieku ielas katlumāja – 1,34 Ls/m².

Pēdējās izmaiņas: 25.02.2011.