Publicēs jaunāko Imigrantu integrācijas politikas indeksu

25.02.2011.

Pirms 4 gadiem Latvijas imigrantu integrācijas politika tika novērtēta ar viszemāko atzīmi. Kurā vietā Latvija tiks ierindota šogad?


Pirmdien, 28.februārī Britu padome un Migrācijas politikas grupa publicēs jaunāko pētījumu, kas salīdzina imigrantu integrācijas politikas 31 Eiropas un Ziemeļamerikas valstī, tai skaitā arī Latvijā. 2007.gadā šajā indeksā Latvija ierindojās pēdējā vietā.


Imigrantu integrācijas politikas indekss (MIPEX: www.mipex.eu) analizē likumus, kas ietekmē imigrantu integrāciju tādās jomās kā pieeja darba tirgum, uzturēšanās atļauju un pilsonības iegūšana, izglītība un politiskā līdzdalība. Indekss norāda, kādas iespējas valstis dod tajās dzīvojošajiem legālajiem imigrantiem piedalīties vietējās sabiedrībās. Pētījums piedāvā arī interaktīvu interneta rīku, kas palīdzēs politikas veidotājiem, pilsoniskās sabiedrības aktīvistiem un pētniekiem izvērtēt, salīdzināt un uzlabot integrāciju savā valstī.


Pirmais Imigrantu integrācijas politikas indekss tika publicēts 2004.gadā, otrais – 2007.gadā. Tā rezultātā:
• Izmantojot ietekmes vērtējumu, nevalstiskās organizācijas ir rosinājušas izmaiņas integrācijas politikā,
• Plašsaziņas līdzekļi publicējuši rakstu sērijas par imigrantu integrāciju katrā ES dalībvalstī un ārpus tās,
• ES institūcijas un starptautiskās organizācijas ir analizējušas valstu oficiālos dokumentus un statistiku,
• Ministri, prezidenti un komisāri ir iesaistījušies debatēs par imigrantu integrāciju, atbalstot MIPEX secinājumus un ieteikumus.


Jaunais indekss:
• Analizē arī Bulgārijas, Rumānijas un ASV imigrantu integrācijas likumdošanu,
• Iekļauj rādītājus par imigrantu izglītību, kā arī papildus rādītājus par ES valstu darba tirgus integrāciju un politikas īstenošanu,
• Analizē tendences un imigrantu integrācijas politikas izmaiņas laika gaitā, piemēram, uzlabojumus Latvijas situācijā kopš 2007.gada,
• Sniedz rekomendācijas visām valstīm, kā uzlabot integrācijas politiku,
• Iesaista un informē imigrantus, lai parādītu, kā politikas izmaiņas ietekmē viņu ikdienu,
• Veicina politikas veidotāju, īstenotāju un aktīvistu spēju izmantot indeksu savā darbā.

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.