Latvenergo ar sms ziņos par negaidītiem elektroapgādes traucējumiem

23.02.2011.

Lai veicinātu ātrāku saziņu ar klientiem pēkšņu elektroenerģijas pārtraukumu gadījumos, AS „Latvenergo” no šī gada 23. februāra ievieš operatīvu paziņojuma nosūtīšanu ar īsziņu (SMS) uz klienta mobilā tālruņa numuru. Šādu paziņojumu izsūtīšana klientiem notiks gadījumos, kad rodas negaidīti elektroapgādes traucējumi dabas izraisītu stihiju vai kādu citu iemeslu dēļ.


Latvenergo piedāvātā saziņa turpmāk ļaus informēt klientus, izmantojot uzņēmuma datu bāzē fiksētos mobilo telefona numurus, ja klients pats būs deklarējis savu telefonu uzņēmuma klientu datu bāzē.


AS „Latvenergo” izstrādātā sistēma paziņojumu nosūta 5 – 20 minūšu laikā kopš bojājumu fiksēšanas sistēmā. Paziņojumā ietvertā informācija klientam norādīs: elektroapgādes bojājuma vietu, datumu un laiku. Tādējādi, saņemot SMS, ikvienam ir iespēja operatīvi izvērtēt situāciju, kā rīkoties elektroapgādes pārtraukuma gadījumā, lai neveidotos kritiski brīži mājokļos. 


SMS īsziņu ieviešanā un nosūtīšanā par neplānotiem elektroenerģijas atslēgumiem Latvenergo jau strādā ilgāku laiku un gadu mijas dabas stihijas notikumi paātrināja šo procesu. Šāda paziņojumu izsūtīšana jau darbojas un klienti informāciju saņem par plānotiem atslēgumiem, kad sadales sistēmas operators organizē remontdarbus elektroiekārtās. Tādēļ ziņas nosūtīšana par pēkšņiem elektroapgādes traucējumiem ir nākamais solis labākā komunikācijā un saziņā ar klientiem.


AS „Latvenergo” ir pārliecināta, ka šāda operatīva informācijas saņemšana ar SMS īsziņu par neplānotiem atslēgumiem klientiem būs noderīga, kādēļ nebūs vajadzīgs speciāli sazināties un pieteikt bojājumu uzņēmuma Klientu servisā. Tādēļ aicinām ikvienu klientu aktualizēt savu kontaktinformāciju, zvanot klientu servisam pa bezmaksas tālruni  80 200 400,  vai arī to atjaunot klientu portāla e-latvenergo, vai piereģistrēt savu mobilo tālruni sūtot īsziņu „REG līguma numurs” uz tālruni 8800.


AS „Latvenergo” pašapkalpošanās portālā e-latvenergo.lv klienti var pārbaudīt un precizēt savu kontaktinformāciju, kas ir iegūta balstoties uz uzņēmuma klientu datu bāzes datiem. AS „Latvenergo” datu bāzē 53% (kopskaitā – vairāk par 530 tūkstošiem) privātpersonu klienti ir reģistrējuši savu mobilo tālruņu numurus, kurus jau šobrīd uzņēmums izmanto klientu informēšanai par plānotajiem atslēgumiem. Paplašinot SMS pakalpojuma izmantošanu nākotnē, sagaidāms, ka arvien vairāk tiks reģistrēti klientu mobilo tālruņu numuri, kurus izmantos operatīvās informācijas nosūtīšanai.
Informācijas iegūšanai par pakalpojumiem, norēķiniem par patērēto elektroenerģiju un citiem jautājumiem klientiem iesakām izmantot AS „Latvenergo” pašapkalpošanās portālu www.e-latvenergo.lv.


Andris Siksnis, AS “Latvenergo”
Ārējās komunikācijas daļas vadītājs

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.