LR Valsts Augu aizsardzības dienesta Latgales reģionālā nodaļa plāno apmācības augu aizsardzības jautājumos

22.02.2011.

LR Valsts Augu aizsardzības dienesta Latgales reģionālā nodaļa plāno apmācības augu aizsardzības jautājumos nepieciešamo minimālo zināšanu 1.-2. līmeņa apgūšanai, apliecības saņemšanai vai esošo apliecību derīguma termiņu pagarināšanai, kas dod tiesības iegādāties un lietot augu aizsardzības līdzekļus.


Tiem, kas vēlas apliecību iegūt no jauna (1.līmenis), mācības notiks 3 dienas; esošo apliecību derīguma termiņu pagarināšanai (2.līmenis) – vienu dienu, izvērtējot iesniedzēja līdzšinējās profesionālās darbības atbilstību augu aizsardzības līdzekļu aprites regulējošo normatīvo aktu prasībām. Apmācību sākums plkst.10.00. Apmācību norises vieta (Preiļu, Riebiņu, Vārkavas un Līvānu novadu lauksaimniekiem) Preiļos, Daugavpils ielā 59, PVD zālē. 14.03.2011. – 1.diena (I līmenis); 21.03.2011. – 2.diena (I līmenis); 28.03.2011. – 3.diena (I, II līmenis). Atbildīgās personas Z. Dūda, A. Trūpa (tālruņi 65307405, 65307406). Pretendentiem, iesniedzot iesniegumu, apliecības saņemšanai, jāņem līdzi pase vai pases kopija, dokumentu kopija, kas apliecina lauksaimniecisko izglītību, viena fotogrāfija (3*4 cm); apliecības pagarināšanai, papildus iepriekš minētajiem dokumentiem jāuzrāda atskaite par izlietotajiem augu aizsardzības līdzekļiem pēdējos 5 gados (ja ir iegādāti un lietoti); apliecība, kurai beigsies derīguma termiņš. Dokumentus var iesniegt Preiļos, Daugavpils ielā 59, 2.stāvā.

Pēdējās izmaiņas: 22.02.2011.