Publiskajā telpā publisko aptaujas sagrozītus rezultātus

22.02.2011.

AS Latvenergo kategoriski noraida jebkuru spekulatīvi veidotu pētījumu, kas, balstoties uz respondentu neadekvātu skaitu izplata publiskajā telpā vispārinošus apgalvojumus par elektroenerģijas patēriņa apjomiem. Latvenergo aprēķini ir balstīti uz visautoritatīvākajiem — pilnīgiem valsts mēroga energopatēriņa uzskaites sistēmas datiem.


Šodien publiskajā telpā izskanējusī informācija par uzņēmuma TNS veiktu pētījumu par elektrības patēriņu šobrīd medijos tiek traktēta nepareizi, jo tiek interpretēti dati, kas nesniedz atbilstošu informāciju par Latvijas iedzīvotāju patēriņu.


Aptauja veikta internetā, un tas neļauj iegūt visu valsts klientu pārstāvošu ainu par reālajiem paradumiem. Otrkārt, aptaujāti klienti vecumā no 18 līdz 55 gadiem, kas ne tuvu nav Latvijas elektroenerģijas patērētājus atspoguļojošs kopums. Treškārt, aptauja veikta par maksājumiem apkures sezonā, ko nav iespējams attiecināt uz visa gada vidējā patēriņa datiem. Ceturtkārt, pētījumu uzņēmums TNS norādījis, ka 20 % no aptaujātajiem nav bijis viedokļa, kas nozīmē, ka pētījums nepārstāv vismaz  vienu piekto daļu no klientu segmenta.


Uzņēmums mērķtiecīgi darbojas, izglītojot sabiedrību par gaidāmajām tarifu izmaiņām, kas atbilstoši regulatora lēmumam stāsies spēkā no 1.aprīļa. Apzinoties ekonomisko situāciju valstī, „Latvenergo” nolēma diferencēt jauno tarifu plānu pēc elektroenerģijas patēriņa apjoma. Šāda pieeja nozīmē, ka līdz 1200 kWh patēriņa robežai tiek piemērots šī brīža tarifs 0,0825 Ls/kWh, bet no 1201 kWh jaunais tarifs – 0,1074 Ls/kWh. Analizējot 2010.gada “Latvenergo” klientu patēriņa datus, 50% jeb klientu izstrādātās tarifu izmaiņas neskars.


AS ‘Latvenergo” uzsver, ka uzņēmuma klientu datu bāze grupē klientus pēc to elektroenerģijas patēriņa. Veiktā analīze parāda, ka gandrīz 50% mājsaimniecību izstrādātās tarifu izmaiņas neskars, jo to patēriņš gadā nepārsniedz 1200 kWh. Otra lielākā mājsaimniecību grupa (29%) ir ar vidējo patēriņu no 101-200 kWh mēnesī, kas mēnesī maksā 8,25 – 16,50 latus.Trešā lielākā mājsaimniecību grupa (16%) ir ar vidējo patēriņu 201-400 kWh mēnesī, kas mēnesī maksā 16,50 – 33,00 latus.


AS „Latvenergo” pieprasa atsaukt nekorektās aptaujas datus, kur tie tikuši publiskoti.
Lūdzam medijus publiskajā telpā neatsaukties uz publiskoto informāciju, kas tuvākajā laikā tiks precizēta.


Andris Siksnis, AS “Latvenergo”
Ārējās komunikācijas daļas vadītājs

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.