Apstiprināts Lauksaimniecības datu centra pakalpojumu cenrādis

22.02.2011.

Šodien, 22. februārī valdība apstiprināja Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādāto Ministru kabineta (MK) noteikumu projektu „Noteikumi par valsts aģentūras „Lauksaimniecības datu centrs” sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi”, kas aizstās šobrīd spēkā esošo Lauksaimniecības datu centra (LDC) pakalpojumu cenrādi.


LDC publisko maksas pakalpojumu cenrādis precizēts saskaņā ar likumā „Par pievienotās vērtības nodokli” noteikto PVN likmi – 22%.


Ņemot vērā Eiropas Komisijas (EK) lēmumu, ar ko Latvijas liellopu datu bāze tiek atzīta par pilnībā funkcionējošu, no šī gada sākuma LDC vairs neizsniedz pases visiem liellopiem, bet tikai eksportam paredzētiem liellopiem. Līdz ar to jaunajā LDC pakalpojumu cenrādī izdarītas vairākas izmaiņas attiecībā uz liellopu pases sagatavošanu un izsniegšanu. Tāpat noteikumos tiek precizētas izmaksas par aitu un kazu elektronisko krotāliju nodrošināšanu eksportam paredzētajiem dzīvniekiem.


Jaunie noteikumi paredz, ka turpmāk par suņa pavadoņa un suņa asistenta reģistrēšanu nebūs jāmaksā, jo šos suņus izmanto cilvēki ar īpašām vajadzībām. Taču no 2012. gada 1. janvāra suņa īpašniekiem būs jāmaksā Ls 25,21 (ieskaitot PVN) par bīstama suņa reģistrāciju un apzīmēšanas komplekta sagatavošanu, ja suns ir atzīts par bīstamu atbilstoši normatīvajiem aktiem par kritērijiem un kārtību, kādā suni atzīst par bīstamu un nosaka turpmāko rīcību ar to, kā arī prasībām bīstama suņa turēšanai.


Jaunais LDC pakalpojumu cenrādis stāsies spēkā pēc tā publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.


Papildus informācija: http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40206718&mode=mk&date=2011-02-22


______________________________
Informāciju sagatavoja
Viktorija Kalniņa
LR Zemkopības ministrijas sabiedrisko attiecību speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 22.02.2011.