Apstiprināts Latvijas augu šķirņu kataloga nolikums

22.02.2011.

Šodien, 22. februārī valdība apstiprināja Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādāto Ministru kabineta (MK) noteikumu projektu „Latvijas augu šķirņu kataloga nolikums”. Šobrīd spēkā esošais Latvijas augu šķirņu kataloga nolikums izstrādāts jaunā redakcijā.


Jaunajā Latvijas augu šķirņu kataloga nolikumā svītrotas normas, kas attiecas uz šķirnes saimniecisko īpašību novērtēšanu, un precizētas prasības attiecībā uz šķirnes atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudi.


Tāpat nolikums nosaka, kā notiek augu šķirnes nosaukuma pārbaude, kā arī reglamentē kārtību un apjomus, kā tiek kompensēti izdevumi lauku izmēģinājumu ierīkošanai, ja iesniedzējs atsaucis iesniegumu par šķirnes iekļaušanu katalogā.


Nolikumā noteikta arī kārtība, kādas darbības jāveic, ja tiek konstatēts, ka kāda no Eiropas Savienības (ES) kopējā šķirņu katalogā iekļautajām šķirnēm var kaitēt valstī citu šķirņu vai sugu audzēšanai, radīt risku videi vai cilvēka veselībai.


Šodien apstiprinātais noteikumu projekts aizstās šobrīd spēkā esošos 2003. gada 15.aprīļa MK noteikumus Nr.182 “Latvijas augu šķirņu kataloga nolikums” un stāsies spēkā pēc tā publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.


Papildus informācija: http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40181910&mode=mk&date=2011-02-22


_____________________________
Informāciju sagatavoja
Viktorija Kalniņa
LR Zemkopības ministrijas sabiedrisko attiecību speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 22.02.2011.