Preiļu novada dome veic iepirkuma procedūru – `Malkas iegāde Preiļu novada pagastu pārvalžu vajadzībām`

22.02.2011.

Preiļu novada dome veic iepirkuma procedūru – `Malkas iegāde Preiļu novada pagastu pārvalžu vajadzībām`, saskaņā ar Instrukciju pretendentiem, tai skaitā Tehnisko specifikāciju


PREIĻU NOVADA DOME
Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301


Uzaicinājums piedalīties iepirkumā „Malkas iegāde Preiļu novada pagastu pārvalžu vajadzībām.


1. Iepirkuma rīkotājs: Preiļu novada dome, reģ.nr. 90000065720, juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301


2.Iepirkuma procedūra tiek veikta saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta prasībām.


3. Iepirkuma priekšmets – „Malkas iegāde Preiļu novada pagastu pārvalžu vajadzībām ‘, identifikācijas nr. PND 2011/2M, saskaņā ar iepirkuma Instrukciju pretendentiem, tai skaitā Tehnisko specifikāciju (tekstā – Instrukcija).


4. Iepirkuma Instrukcija ir pieejama elektroniski Preiļu novada domes mājas lapā sadaļā „Iepirkumi”……, kā arī ar Instrukciju un tās pielikumiem var iepazīties uz vietas Preiļu novada domē 49.kabinetā (2.stāvā) pēc adreses: Raiņa bulvāris 19, Preiļos.


INSTRUKCIJA PRETENDENTIEM (PDF)
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA (PDF)
PIETEIKUMS (DOC)
TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS (DOC)
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS (DOC)


5. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2011.gada 7.marta plkst.10.00
Piedāvājumi, kas iesniegti pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām – netiks skatīti.


6. Piedāvājumus jāiesniedz: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301, Preiļu novada domes kancelejā, kabinets nr.28 (1.stāvā), tālr. 65322766, fakss 65307323, darba dienās: no plkst. 8:00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00; personīgi vai pa pastu.


7. Kontaktpersonas:
– par iepirkuma priekšmetu: Preiļu novada domes Tehniskās daļas vadītājs Jānis Skutels tel.65307327, mob.tel.26432521, fakss 65307323, e-pasts
janis.skutels@preili.lv.
–  par iepirkuma dokumentāciju – Preiļu novada domes Iepirkumu komisijas locekle Inga Vilcāne, tel.65322766, e-pasts:
inga.vilcane@preili.lv.


 

Pēdējās izmaiņas: 13.11.2018.