Turpmāk izmeklējumus uz govju sūkļveida encefalopātiju varēs veikt liellopiem līdz 72 mēnešu vecumam

18.02.2011.

Šonedēļ Eiropas Savienības (ES) Pārtikas un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas Bioloģiskās drošības sekcijas sanāksmē Briselē. ES dalībvalstu eksperti atbalstīja Eiropas Komisijas lēmumu, kas paredz, ka 22 ES dalībvalstīm, tostarp arī Latvijai, atļauts pārskatīt govju sūkļveida encefalopātijas (GSE) uzraudzības programmas, palielinot veselu, cilvēku patēriņam kautu liellopu vecumu līdz 72 mēnešiem.


Līdz šim 15 ES dalībvalstīm, kā arī Slovēnijai un Kiprai, bija atļauts izmeklēt GSE no 48 mēnešu vecuma, savukārt Latvijai un pārējām 11 jaunajām ES dalībvalstīm bija jāizmeklē liellopu no 30 mēnešu vecuma. Izmaiņas vecuma limitā, no kura ir jāveic izmeklējumi uz GSE, ir veiktas, pamatojoties uz Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (European Food Safety Authority – EFSA) veiktā riska novērtējuma rezultātiem. Jaunie nosacījumi stāsies spēkā no 2011. gada 1. jūlija.


Jau ziņots, ka 2011. gadā valsts ir radusi iespēju palīdzēt uzņēmējiem, sedzot finansiālos izdevumus par liellopu smadzeņu paraugu laboratoriskajiem izmeklējumiem uz transmisīvo sūkļveida encefalopātiju (TSE), tostarp govju sūkļveida encefalopātiju, tādejādi atbalstot uzņēmējus un veicinot ekonomiskās situācijas uzlabošanu un konkurētspēju,  vienlaikus turpinot valstī veikt TSE efektīvu kontroli un nodrošinot sabiedrības veselību.


Paraugus laboratoriskai izmeklēšanai noņem un iesūta Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD)  inspektors vai PVD pilnvarotais veterinārārsts. Laboratoriskos izmeklējumus uz GSE veic valsts zinātniskais institūts „Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts BIOR”.
______________________________
Informāciju sagatavoja
Viktorija Kalniņa
LR Zemkopības ministrijas sabiedrisko attiecību speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 18.02.2011.