AS ”Latvenergo”: līdz 80% mājsaimniecību nebūs būtiska tarifu pieauguma

16.02.2011.


AS “Latvenergo” jaunajos tarifos tiks atbalstītas visas Latvijas mājsaimniecības, jo daļa patērētā apjoma tiks aprēķināta pēc līdzšinējā tarifa.


Gandrīz pusi mājsaimniecību tarifa izmaiņas neskars nemaz, savukārt vēl teju 30% klientu pieaugums būs pusotra lata mēnesī.Uldis Bariss, „Latvenergo” valdes loceklis: „Jau 2009.gadā „Latvenergo” pieņēma sociāli atbildīgu lēmumu un atlika elektroenerģijas tarifu celšanu par diviem gadiem, ņemot vērā recesiju valstī un iedzīvotāju maksātspēju. Apzinoties krīzes sekas, arī šobrīd Latvenergo kā komercuzņēmums turpina rīkoties sociāli atbildīgi, diferencējot tarifu. Mūsu izstrādātais tarifu plāns ir saudzīgs visām mājsaimniecībām, jo paredz, nevis lineāru tarifu paaugstināšanu, bet nosaka robežu – 1200 kWh gadā, par kurām visām privātpersonām būs jānorēķinās pēc līdzšinējā tarifa – 0,0825 Ls/kWh. Līdz ar to ar šo tarifu plānu atbalstītas būs visas mājsaimniecības Latvijā. Tostarp, arī tās, kas patērē vairāk par 1200 kWh gadā.”Latvenergo kopā ar Latvijas Pašvaldību savienību, Labklājības ministriju un Ekonomikas ministriju turpinās darbu pie sociālās atbalsta programmas izstrādes, kas paredz visām daudzbērnu ģimenēm papildus lietot 2400 kWh elektroenerģijas par līdzšinējo tarifu. Savukārt visām trūcīgajām ģimenēm ar bērniem saņemt 500 kWh gadā par brīvu.Latvenergo jau informēja, ka regulatorā iesniegtais tarifu plāns paredz, ka no šī gada 1.aprīļa visām mājsaimniecībām par pirmajām 1200 kWh būs jāmaksā līdzšinējais Starta tarifs – 0,0825 Ls/kWh. Savukārt no 1201 kWh tiks piemērots Pamata tarifs – 0,1074 Ls/kWh.


Balstoties uz „Latvenergo” klientu norēķinu sistēmas datiem, 49% mājsaimniecību izstrādātās tarifu izmaiņas neskartu, jo to patēriņš gadā nepārsniedz 1200 kWh.Otra lielākā mājsaimniecību grupa (29%) ir ar vidējo patēriņu no 101-200 kWh mēnesī, kas mēnesī maksā 8,25 – 16,50 latus. Pēc tarifu izmaiņām šo mājsaimniecību vidējais maksājums mēnesī pieaugtu par 1,10Ls.Atšķirībā no sociālajām aptaujām internetā, „Latvenergo” klientu ikmēneša norēķinu sistēmas dati precīzi atspoguļo iesniegtā SPRK tarifa plāna ietekmi uz ģimenēm, jo analīzē izmantoti visu – kopskaitā vairāk nekā viena miljona – „Latvenergo” klientu patēriņa dati par 2010.gadu. No tiem tikai 4% veido pieslēgumi neapdzīvojamiem objektiem, kā, piemēram, garāžas, saimniecības ēkas, u.tml.Būtiskākie elektroenerģijas tarifa pieauguma faktori ir „Sadales tīkls” sistēmas pakalpojumu tarifu pieaugums, ko gada sākumā apstiprināja SPRK un kas ietekmē gala cenu par 11%, un elektroenerģijas tirgus cenas un obligātā iepirkuma izmaksu pieaugums ar ietekmi uz gala elektroenerģijas fiksētajiem tarifiem par 10%. Jebkurā gadījumā arī pēc 1. aprīļa Latvijā joprojām būs trešais zemākais elektroenerģijas tarifs Eiropā starp mājsaimniecībām ar patēriņu līdz 1000 kWh gadā.


Andris Siksnis, AS “Latvenergo”
Ārējās komunikācijas daļas vadītājs


 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.