Bargajā salā nenotiks plānotie remontu atslēgumi elektriskajos tīklos

16.02.2011.

AS „Sadales tīkls” informē, ka plānotie remontdarbi elektrotīklā, kuru laikā ir nepieciešams atslēgt elektroenerģijas piegādi lietotāju objektos, sakarā ar aukstajiem laika apstākļiem, kad temperatūra ārā ir -15 grādi, tiek atcelti līdz š.g. 25. februārim.


Laika periodā no 16. – 25. februārim AS „Sadales tīkls” bija plānojis veikt 498 atslēgumus, kuros noteiktu laiku elektroenerģijas piegāde tiktu traucēta 19 858 klientiem.
Plānoto remontdarbu atcelšana elektrotīklā gadījumos, ja gaisa temperatūra ārā ir -15 grādi, uzņēmumā ir ieviesta pēc klientu ierosinājuma, jo tik bargi apstākļi ievērojami palielina risku elektrotīkla remontdarbu laikā nodarīt kaitējumu klientam piederošajos objektos, piemēram, sabojāt apkures sistēmu, radīt ūdens sūkņu bojājumus, u.c.
Ja zemas gaisa temperatūras būs vērojamas arī pēc 25.februāra un plānotos atslēgumus elektrotīklā nāksies atcelt, klienti par to tiks brīdināti.


Ar elektroenerģijas piegādi saistītos jautājumus reglamentē “Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi”. Tajos noteikts, ka plānotas elektroenerģijas atslēgšanas gadījumā lietotājs jābrīdina vismaz piecas dienas iepriekš. Informēšanas kārtība, ja plānotie atslēgumi kāda iemesla dēļ tiek atcelti, nav noteikta, tādēļ Sadales tīkls rod individuālus risinājumus klientu informēšanā.


AS „Sadales tīkls” strādā, lai klientiem piedāvātu visoptimālāko saziņas veidu, kas maksimāli aptvertu visu mērķauditoriju. Izstrādātā sistēma ļauj elektroenerģijas lietotāju par plānotajiem atslēgumiem brīdināt individuāli, paziņojumus nosūtot ar īsziņu uz mobilo tālruni vai e-pastu. Kamēr visi klienti vēl nav darījuši zināmus savus tālruņu numurus vai elektroniskā pasta adreses, daļai klientu paziņojumi par elektroenerģijas plānotajiem atslēgumiem joprojām tiek sūtīti pa pastu.


Andris Siksnis, AS “Latvenergo”
Ārējās komunikācijas daļas vadītājs

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.