Preiļu Galvenā bibliotēka turpina elektronisko lietotāju karšu ieviešanu

15.02.2011.

Ar 2011.gada 1.janvāri Preiļu Galvenā bibliotēka uzsāka lietotāju apkalpošanu ar elektroniskajām lietotāju kartēm.
Lai tās izveidotu, lūdzam atnest savu fotogrāfiju (Preiļu GB Kārsavas iela 4) vai arī mēs varam Jūs nofotografēt uz vietas bibliotēkā.


Ar janvāri Preiļu Galvenajā bibliotēkā sāka darboties jaunā lasītāja karšu sistēma. Tā ir elektroniska karte ar lasītāja fotogrāfiju un personas datiem, kas dod tiesības izmantot bibliotēkas krājumā esošos informācijas avotus un pakalpojumus. Lasītāja karšu nomaiņa tiek veikta bez maksas, un tās varēs saņemt ikviens bibliotēkā reģistrētais lietotājs. Pagaidām varēs izmantot arī līdzšinējās lasītāju kartes. Ar jauno lasītāja karti visi Preiļu Galvenās bibliotēkas lietotāji tiks nodrošināti pakāpeniski.


Šāda veida kartes jau vairākus gadus izmanto Ventspils bibliotēkā, 2010.gada maijā iedzīvotāju apkalpošanu ar elektroniskajām kartēm uzsāka arī Latgales centrālā bibliotēka u.c. Latvijas reģionu bibliotēkas, bet mūsu reģionā (rajonā) esam vienīgie ar šādu jauninājumu. Jaunās identifikācijas kartes būtiski atšķiras no vecajām lasītāja kartēm. Uz tām ir fotogrāfijas, kas ļauj atpazīt kartes lietotāju vizuāli, ir personas kods svītrkoda formā, ar kura palīdzību sistēmas ALISE lasītāju datubāzē tiks atrasti nepieciešamie dati. Kartes otrā pusē ir informācija par bibliotēkas darba laiku, kontaktinformācija. Ieviešot jaunās lasītāju kartes, varam atteikties no papīra formulāriem un izmantot tikai elektronisko, kas ir ērtāks risinājums, kā apkopot un ievadīt apstrādei lasītāja specifisko, ar darba procesu saistīto vai personisko informāciju.


Lai saņemtu jauno lasītāja karti Jums jādodas uz Preiļu Galvenās bibliotēkas vai Bērnu literatūras nodaļas abonementu, jāatnes savu fotogrāfiju (tā tiks noskenēta) un jāuzrāda personu apliecinošu dokumentu, lai bibliotēkas darbinieks varētu pieteikt jauno lasītāja karti. Aptuveni pēc nedēļas Jums jāatnāk uz to pašu bibliotēkas nodaļu, kurā Jūs piereģistrēja un jāsaņem jaunā lasītāja karte.


Elektroniskās lasītāja kartes mērķis ir nākotnē radīt lietotājiem jaunas iespējas izmantot bibliotēku tīklā esošos informācijas resursus un izveidot pastāvīgu sadarbības modeli lasītāju datu apstrādē un lietotāju apkalpošanā sākotnēji starp Preiļu reģiona bibliotēkām vēlāk arī Latgales un valsts mērogā.


Preiļu Galvenās bibliotēkas vadītāja 
Sigita Trūpa

Pēdējās izmaiņas: 15.02.2011.