Latgales plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centrs sadarbībā ar Preiļu Biznesa inkubatoru organizē bezmaksas semināru “Publisko iepirkumu likuma normu piemērošana ES SF līdzfinansētajos projektos – Grozījumi Publisko iepirkumu likumā.”

22.02.2011.

Semināra norises laiks un vieta: 2011. gada 22. februārī, Kooperatīva iela 6, 3.stāvs, Preiļi


Semināra norises programma:
09.30.-10.00. Ierašanās, reģistrācija
10.00.- 12.30
”Mazie iepirkumi” pēc 2010. gada Publisko iepirkumu likuma grozījumiem:
 „Mazo iepirkumu” normatīvais regulējums;
 „Mazo iepirkumu” izsludināšana un prasību izvirzīšana;
Piedāvājumu sagatavošana un iesniegšana, iespējas saņemt papildu informāciju;
Piedāvājumu vērtēšana un rezultātu paziņošana;
Pasūtītāja lēmumu pārsūdzība.
12.30 – 13.00 Kafijas pauze
13.00. – 14.30
Iepirkuma procedūras dokumentu sagatavošana/iesniegšana:
 
Nolikuma un citu iepirkumu procedūru dokumentu (noformējuma, atlases, tehnisko un finanšu piedāvājuma vērtēšanas prasību) sagatavošana un izpilde;
Iepirkuma dokumentu sagatavošanā praksē pieļautās kļūdas un neprecizitātes, un risinājumi to novēršanai.Pārskatīšanas procedūra – iesniegumu izskatīšana IUB un tiesā.
14.30.-15.00 Videi draudzīgu iepirkumu veikšana.


Lektore: publisko iepirkumu eksperte Kristīne Zubkāne


Pieteikšanās pa tālruni: 26636243

Pēdējās izmaiņas: 22.02.2011.