Latvijas Lauksaimniecības universitāte, sadarbībā ar A/s „Datorzinību centrs” aicina pieteikties atbalsta saņemšanai vispārējās un profesionālās izglītības pedagogus, tai skaitā profesionālās ievirzes un interešu izglītības pedagogus pārkvalifikācijai da

15.02.2011.

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, sadarbībā ar A/s „Datorzinību centrs”  aicina pieteikties atbalsta saņemšanai vispārējās un profesionālās izglītības pedagogus, tai skaitā profesionālās ievirzes un interešu izglītības pedagogus pārkvalifikācijai datorzinību mācīšanai vispārējās pamatizglītības pakāpē.


Pedagogi tiek aicināti pieteikties savās izglītības pārvaldēs, apmācībām programmā: „Datorprasmes informātikas priekšmeta mācīšanai vispārējās pamatizglītības pakāpē”. Tā ir tālākizglītības programma, pēc kuras apguves un sekmīgu eksāmenu nokārtošanas tiek ECDL sertifikāts, kas dod tiesības mācīt informātikas priekšmetu vispārējās pamatizglītības pakāpē. Kursa apjoms – 80 stundas, 14 nodarbības, (ilgums – 4 mēneši). Mācības notiek Eiropas sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” 1.2.2.1.5. apakšaktivitātes projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” aktivitātē nr.2., kas paredz atbalstu pedagoga darbam skolā, ja nepieciešama pārkvalifikācija.


Kā arī A/s „Datorzinību centrs” aicina pieteikties tos vispārējās un profesionālās izglītības pedagogus, tai skaitā profesionālās ievirzes un interešu izglītības pedagogus kam pedagoģiskā slodze ir mazāka par 12 kontaktstundām nedēļā. Pedagogi tiek aicināti pieteikties savās izglītības pārvaldēs apmācību programmai „Datorprasmes uzņēmējdarbības uzsākšanai”, kursa apjoms  – 75 stundas, 15 nodarbības, (ilgums – 4 mēneši). Mācības notiek Eiropas sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” 1.2.2.1.5. apakšaktivitātes projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” aktivitāte nr.1. – atbalsts apmācībām, kas pedagogam ir nepieciešamas komercdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanai.
Paredzēts, ka šī būs pēdējā pieteikšanās atbalsta saņemšanai projekta 1. un 2.aktivitātē.


Mācību laikā tiek maksāta stipendija līdz 100 Ls mēnesī.


Mācību norises laiks: 2011.gada marts, aprīlis, maijs, jūnijs. Pielikumā kursu programmas.


Mācības abās programmās tiks, organizētas gan darba dienas laikā, gan vakaros vai sestdienās – Rīgā, Jelgavā, Daugavpilī, Gulbenē, Liepājā, Ogrē, Preiļos, Valmierā, Ventspilī u.c. Latvijas pilsētās pēc pieprasījuma. Pēc kursa apguves tiks izsniegta apliecība.


Sīkāku informāciju, kā arī nepieciešamo apliecinājumu, iesniegšanai Izglītības pārvaldē par pieteikto dalību mācībās, Jūs variet saņemt, zvanot pa tālruni 67338366 vai sūtot e-pastu uz ilona@dzc.lv


Plašāku informāciju par projektu, stipendiju un kuponu piešķiršanas kārtību Jūs atradīsiet  šeit: www.esf-pedagogiem.gov.lv
 
Ar cieņu, A/s „Datorzinību centrs”


 

Pēdējās izmaiņas: 13.11.2018.