Sakārtojot darba vidi, Latgales uzņēmēji ietaupījuši ap ceturtdaļmiljonu latu

15.02.2011.


Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK), kas pirms nedaudz vairāk kā diviem gadiem ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu uzsāka darba devēju informēšanu un izglītošanu darba tiesību un darba aizsardzības jautājumos, šogad aktīvāk pievērsīsies ne tikai esošo, bet arī topošo darba devēju izglītošanai par to, kā novērst iespējamos sarežģījumus un bīstamas situācijas darba vidē.Līdz šim darba devējiem un darba aizsardzības speciālistiem bijusi iespēja apmeklēt 84 apmācību seminārus visos Latvijas reģionos (tostarp 38 – 2010. gadā), kā arī pastāvīgi saņemt bezmaksas konsultācijas darba tiesību un darba aizsardzības jomā piecos reģionālajos konsultāciju centros – Rīgā, Valmierā, Daugavpilī, Jelgavā un Ventspilī. Pērn iespēju saņemt bezmaksas konsultācijas izmantojuši vairāk nekā 1300 uzņēmumu visā Latvijā.Kā informē Latgales reģiona LDDK konsultants Egils Gribačenoks, šai reģionā 2010. gadā kopumā sniegtas 264 konsultācijas, no tām 202 bijušas par darba tiesību, bet 62 – par darba aizsardzības jautājumiem. Aizvadītajā gadā darba devēji interesējušies par darba vides riska faktoru novērtēšanu, apmācību darba aizsardzībā, „de minimis” atbalsta saņemšanas iespējām, darba aizsardzības likumdošanu, obligātajām veselības pārbaudēm un citiem aktuāliem jautājumiem. Salīdzinājumā ar 2009. gadu pieaugusi interese par likumdošanas izmaiņām un pieaudzis to darba aizsardzības speciālistu skaits, kuri pie konsultantiem vēršas atkārtoti.Savukārt šogad, lai palīdzētu uzņēmumiem apzināt iespējamos riska faktorus, LDDK tiešsaistē piedāvās iespēju noteikt konkrētam uzņēmumam aktuālos darba vides riskus un saņemt pamata ieteikumus to novēršanai. Elektroniskā darba vides risku novērtēšanas sistēma darba devējiem būs pieejama jau šā gada pavasarī bez maksas. Minētās sistēmas ieviešana ir loģisks turpinājums 2009. un 2010. gadā īstenotajai bezmaksas darba vides risku novērtēšanas programmai, kurā palīdzību un konsultācijas darba vides sakārtošanai saņēmuši jau 1338 Latvijas uzņēmumi – tostarp 176 Latgalē. Pēc LDDK aplēsēm, Latgales reģiona uzņēmumi kopumā ietaupījuši ap ceturtdaļmiljonu latu.Bezmaksas konsultācijas un semināri visos piecos plānošanas reģionos darba devējiem būs pieejamas arī 2011. gadā, kā arī šogad ar LDDK līdzdalību tiks aktualizēts materiāls jaunajiem komersantiem „Darba aizsardzība uzņēmumā”, kurā tiks iekļauti visi jaunākie normatīvi akti un grozījumi tajos, ļaujot jaunajiem uzņēmējiem vienuviet atrast visu, kas viņiem jāzina par darba aizsardzību. Materiāls būs pieejams LDDK mājas lapā www.lddk.lv, kā arī drukātā formā LDDK reģionālajos konsultāciju centros, novadu bibliotēkās, Valsts ieņēmumu dienesta, Nodarbinātības Valsts aģentūras un Valsts darba inspekcijas filiālēs, kā arī biznesa inkubatoros.


Līdzās konsultācijām un palīdzībai darba devējiem sadarbībā ar kompetento institūciju darba aizsardzības jomā „Inspecta Prevention” LDDK veikusi arī plašu pētījumu, kurā analizēta situācija Latvijas uzņēmumos, tostarp konkrētu nozaru uzņēmumos, nosakot būtiskākos problēmjautājumus darba aizsardzības jomā. Pētījuma rezultāti plašākai sabiedrībai prezentēti šā gada februārī.


Uzziņai:


Latvijas Darba devēju konfederācijas īstenotā Eiropas Savienības Sociālā fonda projekta „Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos” (Nr. 1DP/1.3.1.3.2./08/IPIA/NVA/002) mērķi ir sekmēt darba tiesisko attiecību un darba drošības normatīvo aktu prasību praktisku ieviešanu un ievērošanu uzņēmumos, samazināt darba attiecību pārkāpumu un nelaimes gadījumu darba vietās skaitu, veicināt sociāli atbildīgu uzņēmējdarbību, mazināt nelegālo nodarbinātību un kopumā paaugstināt darba devēju informētības līmeni un izpratni par prasībām darba tiesisko attiecību, darba drošības un arodveselības jomā.


Informāciju sagatavoja:
Agnese Alksne, LDDK korporatīvās sociālās atbildības un komunikāciju eksperte


 

Pēdējās izmaiņas: 15.02.2011.