18. februārī Lauksaimniecības datu centrs organizē informatīvo sanāksmi

18.02.2011.

Darba kārtība:
1. Informācija par dzīvnieku reģistru.
2. Informācija par pārraudzību.
3. Informācija par piena kvalitāti un tās noteikšana.
4. Aktualitātes likumdošanā.
5. Informācija par subsīdijām.
6. Citi jautājumi.


Pieteikšanās sanāksmēm vismaz divas dienas pirms norises datuma pie attiecīgā LDC reģiona speciālista.


Latgales regiona
18.02.2011.
Preiļos Pārtikas veterinārā dienesta telpās, Daugavpils iela 59.
plkst.: 11.00-14.00
LDC vadošais speciālists: Ārija Broka – talr. 26510576

Pēdējās izmaiņas: 18.02.2011.