Praktiskā Mārketinga Akadēmija sniedz atbalstu reģionālo uzņēmumu mārketinga aktivitātēm

14.02.2011.

Praktiskā Mārketinga Akadēmija (PMA) sadarbībā ar Latvijas Uzņēmējdarbības Attīstības Centru (LUAC), turpina reģionālo uzņēmumu pieteikumu izskatīšanu dalībai atbalsta programmā, kas veidota ar mērķi sniegt uzņēmumiem profesionālu palīdzību mārketinga komunikācijas vides sakārtošanā un mērķtiecīgas stratēģijas izveidē. Februārī programmā tiks papildus uzņemti desmit jauni uzņēmumi.


Mārketinga vides sakārtošana un uz tās balstītu aktivitāšu realizācija var sniegt būtisku atdevi uzņēmuma attīstībā, taču bieži vien kompānijas izvēlas taupīt līdzekļus un realizēt tikai atsevišķas reklāmas aktivitātes, kuru pamatā nav stratēģijas. Lai veicinātu uzņēmumu izaugsmi PMA noslēgusi sadarbību ar LUAC un radusi iespēju sniegt mārketinga konsultācijas un īstenot atbilstošas reklāmas un publicitātes aktivitātes ar ievērojami zemākām izmaksām. Programmas ietvaros mārketinga, sabiedrisko attiecību un biznesa administrēšanas speciālistu konsultācijas tiek nodrošinātas bez maksas, ļaujot uzņēmumam ieguldījumus veikt tikai konkrētu aktivitāšu realizācijā. Tas dod iespēju uzņēmumiem izvairīties no riska un finansiāliem ieguldījumiem stratēģijas izstrādē, tomēr saņemot adekvātu atdevi.


PMA atbalsta programmā tiek uzņemti salīdzinoši neliels skaits uzņēmumi, lai katram no tiem varētu sniegt maksimālo uzmanību. Iepriekšējā programmas realizācijas periodā uzņemtās kompānijas jau tagad var dalīties ar saviem iespaidiem par sadarbību un aktivitāšu atdevi: SIA “LIA D” (Daugavpils) valdes locekle Ina Lune: “Uzsākot sadarbību ar Praktiskā Mārketinga Akadēmiju, par mārketingu uzņēmumā bijam domājuši tikai kampaņveidīgi. Pēc pārrunām ar konsultantu esam raduši daudz jaunu ideju ne tikai reklāmām, bet arī uzņēmuma darbības organizēšanai un klientu piesaistei, kas jau sniedz atdevi. Esam apmierināti ar sadarbību, jo atbalstu un konsultācijas mārketinga jautājumos varam saņemt nepārtraukti bez starpniecības un liekas birokrātijas.”


SIA “Ceturtais Stils” (Madona) valdes loceklis Rolands Gruzītis: “Praktiskā Mārketinga Akadēmijas atbalsts mums noderēja tieši tādēļ, ka vēlējāmies sakārtot uzņēmuma mārketinga koncepciju. Sapratām, ka, ieguldot naudu atsevišķas akcijās, nesasniedzam vēlamo rezultātu, tādēļ vērsāmies pie nozares speciālistiem, saņemot konsultatīvu atbalstu. Priecē, ka mārketings netiek skatīts atrauti no uzņēmuma darbības, bet gan integrēts.”


Lai pieteiktu dalību PMA programmai, uzņēmumi aizpilda pieteikumu anketu (DOC) un sūta to uz e-pastu: info@marketings.lv


Ar cieņu,
Ivars Oškalns,
Praktiskā Mārketinga Akadēmija
20076860
info@marketings.lv


 

Pēdējās izmaiņas: 13.11.2018.