Projektu un zinātniski pētniecisko darbu aizstāvēšana Preiļu Valsts ģimnāzijā

11.02.2011.

2. februārī Preiļu Valsts ģimnāzijā norisinājās projektu un zinātniski pētniecisko darbu (ZPD) aizstāvēšana.


Tāpat kā citās skolās arī Preiļu Valsts ģimnāzijā (PVĢ) katru gadu audzēkņi izstrādā projektu vai zinātniski pētnieciskos darbus. Jau rudenī notiek tēmu izvēle, darbam tiek atvēlētas četras no mācībām brīvas dienas, kad ģimnāzisti konsultējas ar saviem darbu vadītājiem. 1. un 3. kursu ģimnāzisti piedalās vismaz vienā projektā, kas var būt gan zinātniski pētniecisks darbs (ZPD), gan individuāls kursa darbs, gan gatavošanās mācību priekšmetu olimpiādēm un konkursiem, gan praktisks uzdevums vai pasākuma organizēšana. 2. kursu audzēkņi izstrādā ZPD vai individuālo kursa darbu, kura struktūra atbilst ZPD.


Par vienu no svarīgākajiem darba posmiem tiek uzskatīta projekta vai zinātniski pētnieciskā darba aizstāvēšana. Šogad tas bija 2.februāris, kad jau no paša rītā ģimnāzijā bija jaušama mazliet savādāka gaisotne – atbildība un satraukums jauniešu sejās, atkārtojot uzstāšanās runu, svinīgums un nopietnība apģērbā, uzmundrinājumi un veiksmes vēlējumi. Gan atbildīgs darbs, gan svētki reizē!


Ģimnāzisti sava darba rezultātus prezentēja 9 darba grupās, kur katrā bija vidēji 30 klausītāji. Trešo kursu audzēkņi, kam lielāka pieredze, uzsāka klātesošo iepazīstināšanu ar sava darba tēmu, mērķiem un uzdevumiem, svarīgākajiem secinājumiem. Vairums treškursnieku prata ar savu uzstāšanos piesaistīt klātesošo uzmanību un brīvi atbildēt uz jautājumiem. Taču arī 1. un 2. kursa ģimnāzisti neatpalika un nesamulsa, dzirdot uzdotos jautājumus.


Visiem 2.kursu audzēkņiem un citiem ģimnāzistiem, kuri izstrādāja zinātniski pētnieciskos darbus, gatavošanās posmā bija jāiegulda visvairāk pūļu, jo šāda darba struktūra paredz izpētīt plašu literatūras klāstu par tēmu un veikt pētījumu attiecīgajā jomā. Daudzi ģimnāzisti bija strādājuši patiešām atbildīgi. Septiņi jaunieši savus darbus iesniegs dalībai Latgales reģiona zinātniski pētniecisko darbu konferencē, kura notiks šī gada 19.martā Daugavpils Universitātē. Tie ir AijaKivlenieceno 3.B kursa (konsultē Anna Svile), Marta Soldāne no 3.D kursa (konsultē Elita Grigale), Māra Grīga no 2.D kursa (konsultē Elita Grigale), Aija Skutele no 2.A kursa (konsultē Anita Lazdāne), Karīna Djubina no 2.A kursa (konsultē Ilze Čamane), Airita Vintiša no 2.B kursa (konsultē Ilze Rožinska), Viktors Mihailovs no 2.C kursa (konsultē Zenta Juranča).


Jāpiebilst, ka šie darbi piedalās arī Daugavpils Universitātes konkursā „Ceļā uz zinātni” un godalgotas vietas iegūšana nodrošina uzņemšanu budžeta finansētās studiju vietās pilna laika studijām DU piedāvātajās studiju programmās attiecīgajā nozarē. Ir vērts pacensties!


PVĢ absolventu atziņās ne reizi vien ir izskanējusi doma, ka ģimnāzijā iegūtās prasmes ZPD izstrādē krietni vien atvieglo dzīvi augstskolā un ka tikpat nozīmīgas ir plānošanas un organizatora darba iemaņas, ko attīsta audzēkņi, patstāvīgi darbojoties ar saviemprojektiem, ģimnāzijā. Tas arī ir mūsu mērķis – palīdzēt ģimnāzistiembūt konkurētspējīgiem viņu studiju un profesionālajā dzīvē.Anita Lazdāne, PVĢ izglītības metodiķe


 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.