Projekta Nr.3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/025 „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Preiļos, II kārta” 6.aktivitātes 1., 2., 3., 4. komponentes būvniecības darbi

11.02.2011. 


Ņemot vērā, ka iepirkuma procedūrai ”Projekta Nr.3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/025 „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Preiļos, II kārta” 6.aktivitātes 1., 2., 3., 4. komponentes būvniecības darbi” (Identifikācijas Nr. PS 2011/01/ES/KF) nepieciešams veikt labojumus, informējam, ka augstāk minētā Iepirkuma procedūra tiek pārtraukta.


Informējam, ka drīzumā tiks izsludināts jauns Iepirkums. Lūdzam sekot mūsu mājas lapā aktuālai informācijai par jaunas iepirkuma procedūras izsludināšanu.


_______________________________________________________________________________


 projektu Nr. 3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/025 „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Preiļos, II kārta” līdzfinansē Eiropas Savienība.


FInansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir sia „preiļu saimnieks”.


PROJEKTA ADMINISTRATĪVās, FINANŠU UN TEHNISKās VADĪBas uzraudzību NODROŠINA lr viDES MINISTRIJA.


Ieguldījums Tavā nākotnē! 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.