Aktuālākais, kas jāzin, kārtojot grāmatvedību mikrouzņēmumā

14.02.2011.

2011. gada 14. februārī no 10.00- 14.30;
Rīga, Skolas iela 11; RBS, 304.auditorija
CENA Ls 29,00+PVN (iekļauti izdales materiāli un kafijas pauze).


Lektore: Laima Ļitviņenko nodokļu konsultante, Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas biedre, darba pieredze VID un Finanšu ministrijā sniedzot konsultācijas nodokļu un grāmatvedības jautājumos.


Lai gan Mikrouzņēmumu nodokļa ideja ir ļoti laba, taču reālajā dzīvē veidojas situācija tāda pati, kā ar jau slaveno „darba devēja auto”. Vai tiešām mikrouzņēmumu nodoklis pēc likumdevēja ieskatiem atvieglo administratīvo slogu?!


Semināra programmā:
1. Kā iegūt MUN maksātāja statusu pēc 2010. gada 15. decembra?
2. MUN maksātāja statusa zaudēšana.
3. Algas nodokļa grāmatiņa – vai iespējams strādāt vairākos mikrouzņēmumos?
4. Attaisnoto izdevumu piemērošanas iespējas.
5. Apgrozījums (ieņēmumi) – uzskaites principi ievērojot Latvijas grāmatvedības standartus.
6. Darbinieku skaita uzrādīšana MUN deklarācijas 7.rindā.
7. Ko mēs saprotam ar „darbinieka ienākumu”, un kā nepārkāpt noteikto 500 Ls slieksni (apdrošināšana, bēru pabalsti u.c.)?
8. Ziņas par darba ņēmējiem kā pareizi uzrādīt kodus?
9. Izmaksas citām fiziskām personām, kas nav MU darbinieki ar piemēriem.
10. Sociālās garantijas („A” un „B” darba nespējas lapas, Maternitātes pabalsts, bezdarbnieka pabalsts u.c.)
11. Viss par nerezidentiem un to darbību mikrouzņēmumā.
12. Grāmatvedības uzskaite (reprezentācijas izdevumi, ziedojumi, komandējumi)
13. Darba attiecību tiesiskais regulējums – vai visu izdarīsim pareizi?
° vai MUN īpašniekam pašam ar sevi ir jāslēdz darba līgums un jāsaņem atalgojums?
° kā var tikt definēts „prombūtnē esošs darbinieks”?
° vai MU īpašnieks var nodarbināt savus ģimenes locekļus uz atvieglotiem nosacījumiem?
14. Vai MU maksāšana atbrīvo no IIN nodokļa maksāšanas?
15. Atbildes uz jautājumiem.


Semināra beigās saņemsiet apliecību par tēmas noklausīšanos!


Pieteikties semināram varat pa tālruni 20341411 vai šo e-pastu, norādot sekojošus datus:
Vārds, uzvārds:
Uzņēmums:
Faktiskā adrese:
Juridiskā adrese:
PVN reģ. nr.:
Telefons:
Fakss:


 

Pēdējās izmaiņas: 14.02.2011.