Apstiprināts Preiļu novada autoceļu (ielu) fonda līdzekļu sadalījuma plāns 2011. gadam

27.01.2011.

Šī gada 27. janvārī Preiļu novada domes deputāti apstiprināja Preiļu novada autoceļu (ielu) fonda līdzekļu sadalījuma plānu 2011. gadam un nolēma veikt iepirkuma procedūras plānā norādīto darbu veikšanai.


Preiļu novada autoceļu (ielu) fonda ietvaros 2011. gadā plānoti darbi par kopējo summu Ls 142 741, no kuriem Ls 123 475 ir VAS „Latvijas Valsts ceļi” piešķirtā mērķdotācija novadam, bet pārējais ir atlikums no 2010. gada. Preiļu novada domes Attīstības un infrastruktūras jautājumu komitejas priekšsēdētājs Juris Kovaļevskis informēja, ka valsts piešķirtais finansējums novada autoceļiem (ielām) ir saglabājusies pagājušā gada līmenī. Šāds finansējuma apjoms nodrošina tikai pašu nepieciešamāko: ikdienas uzturēšanas darbus un atsevišķus periodiskos remontus.


Autoceļu (ielu) periodiskās uzturēšanas darbiem šogad plānoti Ls 20 000, kuru ietvaros Ls 10 000 paredzēti pašvaldības autoceļa Nīdermuiža – Omolka – Ārdava remontam Pelēču pag., Ls 5 000 paredzēti pašvaldības autoceļa Sutri – Krivoki – Krivasola – Razrivka remontam Saunas pagastā un Ls 5 000 gājēju ietvju segumu atjaunošanai Preiļu pilsētā. Ikdienas uzturēšanas darbiem šogad plānoti Ls 107 691, kuru skaitā autoceļu un ielu uzturēšanas darbiem ziemā Ls 48 005, caurteku, segumu uzturēšanas un kopšanas darbiem Ls 51 500 un satiksmes organizēšanai Ls 8186. Būvprojektēšanai un citiem izdevumiem paredzēti Ls 15 050.

Pēdējās izmaiņas: 27.01.2011.