Vēlamies Jūs informēt par Latvijas Eksportpadomes piedāvājumu uzņēmumiem, kuri savu produkciju jau eksportē vai ir gatavi to uzsākt un kas vēlas pretendēt uz dalību projektos

07.02.2011.

Šobrīd Latvijā visos līmeņos, runājot par vienīgo iespēju valsts ekonomikas atveseļošanā, tiek pieminēts eksports. Uzņēmumi tiek mudināti vairāk domāt par savas produkcijas tirdzniecību ārvalstīs, jo visiem ir skaidrs, ka iekšējā tirgū pieprasījums ir mazs. Tomēr joprojām Latvijai nav izdevies veidot vienotu un ietekmīgu eksportspējīgo uzņēmumu piedāvājumu, taču, lai sasniegtu labus rezultātus, uzņēmumiem ir nepieciešams vienots atbalsts.


Latvijas Eksportpadome sadarbībā ar vēstniecībām plāno veidot, attīstīt un padarīt plaši pieejamu un pielietotu digitālo albumu “LATVIA EXPORT”. Šeit parādīsies apkopota informācija par Latvijas uzņēmumiem – eksportētājiem, ko valsts amatpersonas varēs demonstrēt ārvalstu sadarbības partneriem – tiem, kas interesēsies par Latviju, tās biznesa vidi. Līdz šim informācija par šādu brīvi pieejamu un apkopojošu resursu nav, taču bieži ir nepieciešamība ārvalstu partnerus ar šādu informāciju iepazīstināt.


Lai potenciālajiem interesentiem rastos priekšstats par Latvijas piedāvājumu – uzņēmumiem, kas ir spējīgi piedāvāt eksportam preces un pakalpojumus, eksportētāju albums – katalogs būs pieejams ne vien latviešu, bet arī angļu valodā. Jau aprīlī plānots sniegt pirmās prezentācijas, tādēļ līdz tam laikam jau vajadzētu būt precīzām iestrādēm – uzņēmumu sarakstam, kas vēlas tikt pārstāvēti. Latvijas eksportētāju albums – katalogs tiks izvietots adresē: http://www.latvia-export.eu, ir panākta vienošanās ar vairākiem medijiem tā paplašinātai reklāmai un publicitātei.


Uzņēmumi, kas vēlas būt Latvijas Eksportpadomes sastāvā un piedalīties projektu izstrādē, pastāstot par savu uzņēmumu un produkciju daudz plašākā mērogā, aicināti sazināties ar Latvijas Eksportpadomi – info@eksportpadome.lv , pieteikties dalībai projektā līdz 18. februārim.


Ar cieņu,
Jānis Āboliņš
Latvijas Eksportpadome
Tālrunis 29550364
info@eksportpadome.lv


 

Pēdējās izmaiņas: 07.02.2011.