Līdz 11. februārim ZM aicina izteikt viedokli par medus bišu veselību

04.02.2011.

Zemkopības ministrija (ZM) aicina aizpildīt anketu, izsakot viedokli par medus bišu veselību Latvijā.


Anketa (DOC)
Eiropas Komisijas paziņojums par medus bišu veselību (PDF)


Eiropas Komisija (EK) ir sagatavojusi un nosūtījusi paziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei par medus bišu veselību. Paziņojuma mērķis ir noteikt galvenās ar bišu veselību saistītās problēmas, kā arī norādīt iespējamos turpmākos pasākumus, lai uzlabotu medus bišu veselību. Tāpat paziņojumā izklāstītas galvenās problēmas, kas traucē biškopības nozares uzraudzību un bišu mirstības cēloņu noteikšanu.


Patreizējā Eiropas Savienības (ES) prezidentvalsts Ungārija aicina ES dalībvalstis piedalīties aptaujā un izteikt savu viedokli par bišu veselības problēmām.


Tālab Zemkopības ministrija aicina visus interesentus piedalīties aptaujā, aizpildot anketu, un savus viedokļus iesūtīt līdz šā gada  11. februārim uz e-pasta adresi Sigita.Rubene@zm.gov.lv


Eiropas Komisijas paziņojums par medus bišu veselību, kā arī anketas veidlapa pieejama ZM interneta mājas lapas sadaļā „Aktualitātes” (saite [ http://www.zm.gov.lv/index.php?sadala=1566&id=11840]).


Informāciju sagatavoja
Solveiga Lazovska,
sabiedrisko attiecību speciāliste
tālrunis: 67027498
Solveiga.Lazovska@zm.gov.lv


 

Pēdējās izmaiņas: 13.11.2018.