Piedalīsies projektā „Bella Dvina – 2”

27.01.2011.

Šī gada 27. janvārī Preiļu novada domes deputāti nolēma atbalstīt dalību Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežas sadarbības programmas projektā „Bella Dvina – 2”, kura ietvaros vairākās pierobežas teritorijās tiks izveidotas un labiekārtotas peldvietas. Projekta iesniedzējs un realizētājs ir Latgales plānošanas reģions.


Šī projekta ietvaros Preiļu parkā pie Preiļu parka dīķiem paredzēts ierīkot peldvietu un to atbilstoši labiekārtot – ģērbtuves, tualetes, kā arī pie tās ierīkot bērnu rotaļu laukumu, pludmales volejbola un futbola laukumus un BMX trasi. Lai uzlabotu piekļūšanas iespējas jaunajai atpūtas vietai, paredzēts izbūvēt arī autostāvvietu.


Preiļu novada domes kā projekta partnera kopējās attiecināmās izmaksas sastāda 98 392,60 Ls, no kurām 85% tiek finansēti no Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta. 27. janvārī domes deputāti nolēma pašvaldības 2011. gada budžetā paredzēt projekta līdzfinansējumu 14 758,90 Ls apmērā, kas ir 15% no kopējām projekta izmaksām. Projekta realizēšanas vajadzībām Latgales plānošanas reģionam tiks iznomāta peldvietai paredzētā teritorija.

Pēdējās izmaiņas: 27.01.2011.