No 11. februāra līdz 15. martam Preiļu novada konferenču zālē skatāma Marijas Baibas Genrihas gleznu izstāde `Zaļā pasaule`

11.02.2011.


Izstādes „Zaļā pasaule” atklāšana notiks 2011. gada 11. februārī plkst. 15.00 Preiļu Kultūras nama konferenču zālē.


MARIJA BAIBA – GENRIHA


Dzimusi 1953.g. 12.februārī. Beigusi Preiļu 1.vidusskolu. Aizbrauca uz Rīgu, lai īstenotu savus sapņus un 1977.gadā iestājās Mākslas Akadēmijā. Mācījās pie tādiem ievērojamiem māksliniekiem kā K.Ubāns, I.Vecozols, E.Iltners, B.Bērziņš. 1983.gadā Marija Baiba pabeidza Mākslas Akadēmijas glezniecības nodaļu ar diplomdarbu ,,Mans kurss”. Tas bija grupas portrets. Māksliniece pievērsās savai mīļākajai tēmai – ainavai. Viņu interesēja gan formas daudzveidība, gan krāsu nianses, gan telpiskuma radīšana mākslas darbā. Viņas darbos neizpalika debesis ar mākoņu kalniem un ūdens atspulgi. Deviņdesmitajos gados viņas darbi bija redzami daudzās mākslas galerijās, tika rīkotas personālizstādes Rīgā un Preiļos (1994.g.). To nomainīja pedagoģiskā darba cēliens. Arija Baiba strādāja par vizuālās mākslas skolotāju un pasniedza privātstundas. Viņas darbi atrodas privātkolekcijās Latvijā un ārzemēs. Marija Baiba bija pievērsusies arī sakrālajai tematikai un šie darbi atrodas vairākās Latvijas baznīcās.


Pēc zināma pārtraukuma gleznotāja atgriežas pie jaunas izstādes, kurā tiek eksponēti pedējo gadu darbi ar viņai dārgās ainavas tematiku.


Šīs izstādes lielāka daļa darbu ir tapuši pēdējo divu vasaru laikā. Māksliniecei ir vienmēr patikuši impresionistu darbi ar izteiktu telpas izjūtu un gaišajām dzidrajām krāsām. Viņu vienmēr ir sajūsminājušas impresionistu silti vēsās gaismas un ēnas attiecības, kas radīja it kā netveramu gaisa vibrāciju. Arī Marija Baiba mēģināja tvert šo gaisa un gaismas piepildījumu dabā, izsakot savu mīlestību uz Latvijas ainavu. Viņas ainavās dominē zāļā un zilā krāsa kā dzīvības un mūžības savienojums, gaismas un ēnas rotaļa gan koku lapotnē, gan ūdens atspulgos. Nav uzbāzīga pieteikuma,  ir aicinājums – ienāciet un esiet laimīgi.


 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.