Apstiprina izmaiņas nolikumā „Par Preiļu novada domes Atzinības raksta piešķiršanu”

27.01.2011.

Šī gada 27. janvārī Preiļu novada domes deputāti nolēma veikt izmaiņas nolikumā „Par Preiļu novada domes Atzinības raksta piešķiršanu”.


Izmaiņas nolikumā paredz, ka turpmāk katrs iesniedzējs varēs izvirzīt tikai vienu kandidātu Atzinības raksta piešķiršanai. Līdz šim izvirzāmo kandidātu maksimālais skaits bija atkarīgs no attiecīgajā iestādē vai uzņēmumā nodarbināto skaita. Izmaiņas nolikumā paredz, ka izvirzīto kandidātu izvērtēšanu veiks novada domes Sociālās, izglītības un kultūras komiteja, kas apbalvošanai ar atzinības rakstu izvirzīs ne vairāk par piecpadsmit personas. Pārējie nolikuma punkti netika mainīti.


Preiļu novada domes Atzinības raksts tiek piešķirts par sasniegumiem vai ieguldījumu Preiļu novada, Latgales vai Latvijas valsts tautsaimniecības, kultūras, izglītības, veselības aprūpes, sociālajā vai sporta jomā. Atzinības rakstu pasniedz valsts vai novada (pilsētas) svētkos.


2010. gadā Preiļu novada domes Atzinības raksti tika pasniegti Preiļu pilsētas svētkos (28 novada iedzīvotājiem) un Latvijas Republikas proklamēšanas 92. gadadienas pasākumā (31 novada iedzīvotājam).

Pēdējās izmaiņas: 27.01.2011.