Atsākas uzņēmumu pieteikumu pieņemšana PMA un LUAC līdzfinansētajai mārketinga atbalsta programmai

02.02.2011.

Labdien!


Vēlos Jūs informēt par to, ka ir atsākusies pieteikumu pieņemšana Praktiskā Mārketinga Akadēmijas (PMA) un Latvijas Uzņēmējdarbības Attīstības Centra (LUAC) mārketinga atbalsta programmai, kuras ietvaros uzņēmumam iespējams saņemt plašu līdzfinansējumu mārketinga aktivitāšu plānošanai un realizēšanai.


Programmas ietvaros uzņēmumiem tiek nodrošināts: Uzņēmuma mārketinga audits un pēdējo mārketinga aktivitāšu efektivitātes izvērtējumi, reklāmas baneru izvietošana interneta portālos, regulārs (katru mēnesi) PR aktivitāšu, publicitātes atbalsts, reklāmas izvietošana interneta meklētājos (t.sk., Google.com), kā arī rezultātu – aktivitāšu efektivitātes mērījumi. Sadarbībā ar uzņēmumu visas aktivitātes nodrošinās Praktiskās Mārketinga Akadēmijas speciālisti.


Mārketinga atbalsta programmas ietvaros iegūtie dati ne tikai nodrošinās uzņēmumiem pašiem skaidrāku izpratni, par mārketinga un PR aktivitāšu atdevi, bet arī, ievērojot konfidencialitāti, noderēs nozares attīstības veicināšanai – tie norādīs uz šobrīd efektīviem mārketinga un PR instrumentiem un to devumu organizācijām.


Kopējais pakalpojumu apjoms katram uzņēmumam pieejams vairāku tūkstošu latu apmērā, taču tā kā programma organizēta ne tikai uzņēmumu, bet arī nozares attīstības atbalstam, LUAC ir radis iespēju aktivitātes līdzfinansēt. Uzņēmumiem pašiem jāsedz tikai neliela, pat simboliska, daļa no kopējiem finansējuma, kas ieguldīts izpētē, reklāmu izvietošanā un PR aktivitātēs.


Programmas ietvaros mārketinga, sabiedrisko attiecību un biznesa administrēšanas speciālistu konsultācijas tiek nodrošinātas bez maksas, ļaujot uzņēmumam ieguldījumus veikt tikai konkrētu aktivitāšu realizācijā. Tas dod iespēju uzņēmumiem izvairīties no riska un finansiāliem ieguldījumiem stratēģijas izstrādē, tomēr saņemot adekvātu atdevi.


PMA atbalsta programmā tiek uzņemti salīdzinoši neliels skaits uzņēmumi, lai katram no tiem varētu sniegt maksimālo uzmanību. Iepriekšējā programmas realizācijas periodā uzņemtās kompānijas jau tagad var dalīties ar saviem iespaidiem par sadarbību un aktivitāšu atdevi:


SIA “LIA D” valdes locekle Ina Lune: “Uzsākot sadarbību ar Praktiskā Mārketinga Akadēmiju, par mārketingu uzņēmumā bijam domājuši tikai kampaņveidīgi. Pēc pārrunām ar konsultantu esam raduši daudz jaunu ideju ne tikai reklāmām, bet arī uzņēmuma darbības organizēšanai un klientu piesaistei, kas jau sniedz atdevi. Esam apmierināti ar sadarbību, jo atbalstu un konsultācijas mārketinga jautājumos varam saņemt nepārtraukti bez starpniecības un liekas birokrātijas.”


SIA “Ceturtais Stils” valdes loceklis Rolands Gruzītis: “Praktiskā Mārketinga Akadēmijas atbalsts mums noderēja tieši tādēļ, ka vēlējāmies sakārtot uzņēmuma mārketinga koncepciju.


Sapratām, ka, ieguldot naudu atsevišķas akcijās, nesasniedzam vēlamo rezultātu, tādēļ vērsāmies pie nozares speciālistiem, saņemot konsultatīvu atbalstu. Priecē, ka mārketings netiek skatīts atrauti no uzņēmuma darbības, bet gan integrēts.”


Šobrīd pieejamais LUAC finansējuma apjoms ļauj atbalstīt vēl atsevišķu uzņēmumu aktivitātes, tādēļ, ja Jūs tas interesē, sazinieties ar Praktiskā Mārketinga Akadēmiju – info@marketings.lv
Veiksmīgu dienu!


Pieteikuma anketa (DOC)

Ar cieņu,
Ivars Oškalns
Praktiskā Mārketinga Akadēmija
20076860
info@marketings.lv


 

Pēdējās izmaiņas: 13.11.2018.