Pirmsskolas un jaunāko klašu skolēni izglītības iestādēs saņems bezmaksas pienu

01.02.2011.

Latvijas Republikas Zemkopības ministrija
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļa
Republikas laukums 2, Rīga, LV – 1981. Tālr. 67027070, fakss 67027070
zm@zm.gov.lv, www.zm.gov.lv


Šodien, 1. februārī valdība apstiprināja Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādātos Ministru kabineta (MK) noteikumus „Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu piena produktu piegādei izglītojamiem vispārējās izglītības iestādēs”, mazinot administratīvo slogu programmas izmantotājiem – atbalsta pretendentiem un izglītības iestādēm, un vienkāršojot pretendentu apstiprināšanas procedūru.


Tāpat kā līdz šim, Eiropas Savienības (ES) atbalstu varēs saņemt par vairāku piena produktu piegādi pirmskolas un 1.-12. klašu bērniem un jauniešiem Latvijas vispārējās izglītības iestādēs. Nemainīgs ir arī ES atbalsta apmērs – termiski apstrādātam pienam ar vai bez piedevām un raudzētiem piena produktiem ar vai bez augļu sulas piedevas piemēro atbalsta likmi 18,15 eiro uz 100 kilogramiem produkcijas, bet raudzētiem piena produktiem ar vai bez augļu piedevas piemēro atbalsta likmi 16,34 eiro uz 100 kilogramiem produkcijas.


Noteikumi arī paredz, ka šogad valsts līdzfinansēs ES atbalstu termiski apstrādāta piena (iepakojumā virs 250 mililitriem) piegādei pirmsskolas un 1.-4. klašu skolēniem. Tādējādi šiem skolēniem būs iespēja saņemt katru mācību dienu glāzi piena bez maksas. Valsts līdzfinansējuma apmērs būs 0,33 lati par litru piena, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli. Valsts līdzfinansējumu būs iespējams saņemt par piena piegādēm, kas veiktas no 2011. gada 1. februāra.


Lai samazinātu administratīvo slogu, noteikts, ka visiem pretendentiem – izglītības iestādei, produktu ražotājam un pašvaldībai – turpmāk būs jāaizpilda viena veidlapa. Tāpat paredzēts, ka Lauku atbalsta dienests (LAD) vairs nepieņems lēmumu par pretendenta apstiprināšanu vai par atteikumu piešķirt apstiprinājumu.


Atbalsta pretendentiem, kas apstiprināti dalībai programmā pirms šo noteikumu stāšanās spēkā, atkārtota apstiprināšana nebūs nepieciešama.


Atbalsta programmu administrē LAD. Sīkāka informācija par pieteikšanās kārtību, aizpildāmajiem dokumentiem, nepieciešamās uzskaites kārtošanu un citiem ar programmu saistītiem jautājumiem iegūstama LAD interneta mājas lapā www.lad.gov.lv un LAD pa tālruņiem 67878958, 67027888.


Normatīvais akts stāsies spēkā pēc tā publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.


Ar dokumenta pilnu tekstu var iepazīties interneta mājas lapas saitē http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40205604&mode=mk&date=2011-02-01 


________________________________


Informāciju sagatavoja
Solveiga Lazovska,
sabiedrisko attiecību speciāliste
tālrunis: 67027498
Solveiga.Lazovska@zm.gov.lv


 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.