Fotokonkursa `Latvijas fotogrāfi atklāj Latgali` Nolikums

02.02.2011.

Preiļu novada domes un Latgales fotogrāfu biedrības iniciatīva


Konkursa mērķis:
1) piesaistīt Latvijas profesionālo un amatieru fotogrāfu spējas un talantu Latgales reģiona īpatnību objektīvai, un atraktīvai atspoguļošanai.
2) piesaistīt fotogrāfu sabiedrības uzmanību dokumentējot, Latgales tradicionālās īpatnības dažādās dzīves sfērās, izmantojot mākslas izteiksmes līdzekļus ar fotogrāfijas palīdzību.
3) iegūt Latgales attēlu kolekciju, kura spētu atklāt reģiona vides savdabību un notikumu nozīmību.
4) Izveidot ekspozīciju un izdot fotoalbumu, kurš atspoguļotu Latgales reģiona dinamiskās attīstības tendences, kontekstā ar tradicionālo kultūru.
5) atspoguļojot Latgales etniskās īpatnības, panākumus, attīstības perspektīvas un problēmas, kas ar fotogrāfijas starpniecību, stimulētu ekonomikas atveseļošanu Latgalē.
6) pasākumā iesaistīt Latgales pašvaldības un fotogrāfijas entuziastus.


Nosacījumi:
1. Attēliem jābūt uzņemtiem Latgalē, kuros var būt ietverti: sadzīves parašas un novadu tradīcijas, kultūra, „Latgales krāsas”, portreti, ražošana, Latgales reģiona cilvēku sadzīve – viņu raksturu īpašības, ticība, Latgales daba un tās problēmas. Attēliem jāapmierina laikmetīgas vizuālās informācijas un labas fotogrāfiskās gaumes prasības.
2. Izvērtēšanai tiek pieņemti melnbalti un krāsaini attēli izgatavoti A-4 formātā, vēlams, uz matēta fotopapīra, klāt pieliekot disku ar failiem, kuru izšķirtspējai ir jābūt 300 dpi ( garākā mala ne mazāka par 3543 pix.), no kura atlases kārtā tiks izgatavotas fotogrāfijas 30x45cm prezentācijas izstādei.
3. Laika periods – no atmodas laika līdz mūsdienām.
4. No katra autora tiek pieņemti ne vairāk kā 5 darbi līdz 2011. gada 1. septembrim.
5. Attēlā redzamais sižets var būt uzņemts izmantojot, kā digitālo tā arī analogo fotogrāfijas tehniku.
6. fotogrāfijas otrā pusē jābūt skaidri salasāmiem: autora vārds , uzvārds, darba nosaukums, autora precīza adrese, tālruņa numurs, e- pasta adrese, ja tāda ir. Pieļaujama papildus informācija – komentārs par notikumu, vieta, uzvārdi u.c.
7. darbi iesniedzami personīgi vai arī jāiesūta pa pastu „Latgales fotogrāfu biedrībai ”Raiņa bulvārī 9, Preiļos, LV-5301. ( organizatori neatbild par bojājumiem pārsūtīšanas rezultātā). Tālr. uzziņām. 29121689 – Igors Pličs, e-pasts (lauraplus@inbox.lv)
8. Katrs autors, kura darbi izturējuši konkursu saņems atzinības rakstu , vienu albūma eksemplāru, ja darbs tiks publicēts tajā, vai izstādes katalogu.
9. Galvenie konkursa uzvarētāji saņems vērtīgas balvas un rīkotāju diplomus, saskaņā ar žūrijas vērtējumu dažādās nominācijās.
10. Konkursa rezultātus vērtēs kompetenta žūrija. Tradicionāli kopējā foto izstāde tiks prezentēta Preiļos. Par izstādes laiku tiks paziņots katram autoram un pašvaldību pārstāvim atsevišķi, kā arī publicēts presē.
11. Konkursa organizatori ir tiesīgi publicēt labākos darbus kā presē, tā arī iespējamā ceļojošā izstādē bez maksas, nepārkāpjot autortiesību likumu.
12. Iesūtītie darbi netiks atgriezti autoram, bet paliks rīkotāju arhīvā.
13. Darbu iesūtīšana konkursam tiek uzskatīta par autora piekrišanu visiem šajā nolikumā  minētajiem punktiem.
14. Organizatori cer, ka katrs sevi cienošs Latvijas, īpaši Latgales novados dzīvojošs fotogrāfs tiks informēts un aktīvi piedalīsies konkursā.


Lai mums visiem veicas par godu mūsu Latgalei!


 

Pēdējās izmaiņas: 02.02.2011.