Projektu konkurss `Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībā`

02.02.2011.

Izglītības un zinātnes ministrija izsludina atklātu projektu konkursu „Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībā”. Konkursa mērķis ir izvēlēties projekta iesniedzējus, kas īstenos projektus ar mērķi nodrošināt pašvaldības jauniešu centra nepārtrauktu darbību, radot labvēlīgus apstākļus jauniešu intelektuālai un radošai attīstībai jauniešu centrā un nodrošinot jauniešiem lietderīga brīvā laika izmantošanas iespējas, kā arī piekļuvi jauniešu vajadzībām un interesēm atbilstošai informācijai.
 
Projekta iesnieguma iesniegšanas termiņš – 2011. gada 25. februāris.
 
Ar nolikumu un pārējo informāciju var iepazīties http://izm.izm.gov.lv/nozares-politika/jaunatne/6348.html


 

Pēdējās izmaiņas: 02.02.2011.