Noslēdzies kopprojekts `Mikrobizness, tā konkurētspēja un izaugsme kontekstā ar finanšu krīzi ES`

27.01.2011.

27. janvārī Preiļu arodvidusskolā notika ĀM un Vadības Partnerības „Iespēja” atbalstītā Preiļu, Rēzeknes un Jēkabpils ESIP kopprojekta „Mikrobizness, tā konkurētspēja un izaugsme kontekstā ar finanšu krīzi ES” pēdējais pasākums – projekta ietvaros iegādāto biznesa ekonomikas grāmatu prezentācija un jauniešu diskusija par to, cik šīs grāmatas vērtīgas, ko tās varētu dot iesācējam uzņēmējdarbībā, un kas jauniešus pašus interesē šajā ekonomiski sarežģītajā laikā, kāds nākotnes redzējums ir viņiem.


Grāmatu apskatu skolotājas Sandras Eidukas vadībā gatavoja 1. un 3. komerckursa audzēkņi. Apskatam jaunieši bija cītīgi gatavojušies, daudziem tā bija pirmā reize prezentēt izlasīto grāmatu. Diskusijas galvenā tendence – jaunieši nākotnei noskaņoti cerīgi, ir viņos interesantas idejas, plašāks skatījums uz dzīvi kopumā.


Pasākuma nobeigumā interesenti tika informēti par galvenajām 2011. gada prioritātēm:
• 2011. gads ir Eiropas brīvprātīgā darba gads – ko tas nozīmē? IZM kā Eiropas Brīvprātīgā darba gada 2011 koordinējošā institūcija sadarbībā ar sociālajiem partneriem, nevalstiskām organizācijām un brīvprātīgajiem īstenos pasākumus, kuros būs iespēja iesaistīties visiem Latvijas iedzīvotājiem, neatkarīgi no viņu vecuma un sociālā statusa. Vairāk informācijas – www.izm.gov.lv    http://www.brivpratigais.lv/
• Liela uzmanība tiks pievērsta arī aktuālajām tēmām Eiropā – enerģētikai, klimata pārmaiņām, efektīvākai sociālajai aizsardzībai un pakalpojumiem.


Visas iegūtās grāmatas no 29. janvāra pieejamas lasītājiem Preiļu Galvenās bibliotēkas nozaru literatūras abonementā.


Preiļu ESIP iegādāto grāmatu saraksts:
1. Frendo Īvens Biznesa angļu valoda 24 stundās
2. Plotkāns Aigars Cita ekonomika
3. Ceplis Kristaps Darba strīdi un to risināšana
4. Strēle Iveta Datorgrāmatvedība
5. Krūgmens Pols Depresīvās ekonomikas atgriešanās
6. Stiglics Džozefs Globalizācija un neapmierinātība ar to
7. Karjeras veidošana
8. Vizule Vineta Komercdarījumi pa jaunam
9. Slivockis Adrians Māksla pelnīt
10. Vīksna Aiva Mani septiņi soļi biznesa uzsākšanai
11. Pārdošana
12. Leibus Inguna Pašnodarbināto grāmatvedība un nodokļi
13. Godins Sets Pievienotā vētība
14. Prasme pārliecināt
15. Starptautisks bizness
16. Stratēģijas atjaunošana
17. Šarma Robins Uzņēmuma vadīšanas gudrība
18. Godins Sets Veiksmes stratēģija
19. Boitmane Ilze Veiksmīgas karjeras anatomija


Velta Popa,
Preiļu ESIP koordinatore


 

Pēdējās izmaiņas: 27.01.2011.