Mecenāts Kurts Hāgens LU studentu atbalstam ziedo 2,4 miljonus eiro

02.02.2011.

Rīgā dzimušais mecenāts Kurts Hāgens (1916-2000) novēlējis 2,4 miljonu eiro kapitālu Latvijas Universitātei (LU). No novēlējuma peļņas procentiem un dividendēm ik gadu stipendijās tiks izmaksāti 50 000 eiro ar mērķi atbalstīt apdāvinātus LU studentus studijām Vācijas universitātēs.


Stipendijas administrēšana un pārvaldīšana uzticēta LU Fondam, kas nodarbojas ar izglītības pieejamības veicināšanu – stipendiju piešķiršanu LU un citu augstskolu studentiem, kā arī iesaistās mācību vides uzlabošanas projektos un rekonstrukcijas un materiāli tehniskās bāzes uzlabošanas projektos.


Kurts Hāgens ir kļuvis par otru lielāko LU mecenātu aiz LU dižmecenāta Kristapa Morberga (1844-1928), kura novēlējuma augļus kopš 2001./2002.akadēmiskā gada baudījis jau 381 stipendiāts.


LU sekmīga darbība ir garants Latvijas attīstībai, par to ir pārliecināti teju 100 LU mecenāti, kas ir snieguši atbalstu LU.


Par Kurtu Hāgenu
Kurts Hāgens dzimis Rīgā, Otrā Pasaules kara laikā kopā ar māti Veru Hāgenu atstājis Latviju. Lielāko dzīves daļu pavadījis Austrijā un Vācijā. Mūžībā Kurts Hāgens aizgāja 84 gadu vecumā Hamburgā.


Kā liecina K.Hāgena rakstītās vēstules, pamatizglītību viņš ieguvis Rīgā, pēc tam turpinājis izglītoties ārvalstīs. No 1936.gada maijam līdz 1937.gada augustam studējis Berlīnē, pēc tam no 1937.gada septembra līdz 1938.gada jūnijam devies uz Vīni, kur studējis Tēlotājmākslas akadēmijā un ieguvis diplomu aktierspēlē. Pēc akadēmijas absolvēšanas izveidojis veiksmīgu aktiera un žurnālista karjeru. Darbojies Vīnes Burgteātrī un Vīnes kamerteātrī.


Tā kā K.Hāgenam pašam nav bijuši bērni, tad viņš nolēmis naudu novēlēt Latvijas studentiem, lai viņiem pavērtos iespējas studēt Vācijā. K.Hāgens vēstulēs rakstījis, ka viņš Latviju uzskatījis par savu dzimteni.


Par Kurta Hāgena stipendiju
Kurta Hāgena novēlējums ļaus ik gadu 16 studentiem doties pieredzes apmaiņas studijās uz Vācijas augstskolām. Stipendijas apmērs būs 3000 eiro semestra studijām.


Pieteikšanās uz Kurta Hāgena stipendijām notiks divas reizes gadā – no 2011.gada 31.marta līdz 31.maijam studijām 2011./2012.gada rudens semestrim un no 2011.gada 30.oktobra līdz 30.decembrim studijām 2011./2012.gada pavasara semestrim.


Tiesības pretendēt uz stipendiju ir ikvienam LU maģistra un doktorantu studiju studentiem, kuri 2010./2011.akadēmiskajā gadā studē pilna laika studijās LU (izņemot pēdējo semestru studentus), kuri plāno 2011./2012.akadēmiskajā gadā studēt kādā no LU sadarbības augstskolām Vācijā.


Stipendijas komisija, izskatot pieteikumus, ņems vērā sekmes studijās, pretendenta motivāciju, īpašus sasniegumus un nopelnus LU, aktivitāti studiju procesa organizācijā, kā arī svešvalodas zināšanas. Lai izvēlētos cienīgākos pretendentus, notiks intervijas klātienē.


Par Latvijas Universitāti
• 1919.gada 28.septembrī, laikā, kad vēl noris nacionālās atbrīvošanās cīņas, bijušajā Rīgas Politehniskā institūta ēkā svinīgi tiek atklāta Latvijas Augstskola (kopš 1923.gada – Latvijas Universitāte).
• Latvijas Universitāte ir pirmā augstskola pasaulē, kurā studijas notiek latviešu valodā. Tās 12 fakultātēs varēja studēt humanitārās (ieskaitot teoloģiju), tehniskās, eksaktās un dabas zinātnes.
• 1923.gada 23.martā Saeima apstiprina Latvijas Universitātes satversmi, piešķirot tai likuma spēku.
• 1940.gadā pēc Latvijas okupācijas Padomju Savienības valdība atceļ Latvijas Universitātes Satversmi un Latvijas Universitāte tiek pārveidota par tipveida Padomju Savienības augstākās izglītības iestādi. 1941.gada 13. un 14.jūnija Komunistiskā režīma masu deportācijas skar daudzus  LU mācībspēkus un studentus.
• 1991.gadā pēc neatkarības atgūšanas Latvijas Republikas Augstākā padome apstiprina Latvijas Universitātes Satversmi, tiek atjaunota arī sākotnējā simbolika un atribūtika: karogs, emblēma, himna, rektora amata ķēde, rektora, prorektoru un dekānu amata tērpi.
• 2009.gadā Latvijas Universitāte svin savu 90 gadu jubileju.
• 2010.gadā – Latvijas Universitātes 13 fakultātēs ir iespējams apgūt: 58 pamatstudiju, 72 augstākā līmeņa un 24 doktora studiju programmas – LU studē 19 600 studentu. LU darbojas 20 zinātniskie institūti un aģentūras. LU ir viens no zinātnes centriem Baltijas reģionā, tā ir otrā lielāka augstskola Baltijā.


Par LU Fondu
Nodibinājums LU Fonds darbojas kopš 2004.gada un ir respektabla mecenātisma organizācija, kura rūpējas par izciliem, centīgiem (arī ar nepietiekamu materiālo nodrošinājumu) studentiem, maģistrantiem, doktorantiem, pedagogiem, zinātniekiem un ar izciliem izglītības, zinātnes un kultūras darbiniekiem sadarbībā ar izglītību atbalstošiem mecenātiem un partneriem. LU Fonds sadarbībā ar partneriem realizē mācību vides uzlabošanas projektus un rekonstrukcijas un materiāli tehniskās bāzes uzlabošanas projektus.


Papildu informācija:
Laine Dobulāne,
LU Fonda komunikācijas speciāliste
Tālr. 672 44 120
E-pasts:
laine.dobulane@fonds.lv
www.fonds.lv


 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.