Skolēnu starti bioloģijas 33. valsts olimpiādē

02.02.2011.

25. un 26. janvārī LU bioloģijas fakultātē tikās valsts gudrākie prāti bioloģijā. 118 skolēnu vidū – četri mūsējie – Laura Vaivode (Vārkavas vidusskola), Lauma Vibornā, Rūta Vigule (abas Preiļu 1. pamatskola) un Kristaps Znotiņš (Preiļu Valsts ģimnāzija). Olimpiādes atklāšanā dalībniekus un klātesošos uzrunāja un veiksmi vēlēja fakultātes dekāns Uldis Kondratovičs.


Vispirms, 60 devīto, 30 vienpadsmito un 28 divpadsmito klašu skolēni demonstrēja savas zināšanas teorijā, sniedzot atbildes piecās bioloģijas nozarēs – cilvēka anatomijā un fizioloģijā, botānikā, zooloģijā, ekoloģijā, dabas aizsardzībā, 11. un 12. klašu skolēni arī augu fizioloģijā, molekulārajā bioloģijā, ģenētikas uzdevumu risināšanā. Pēc divu stundu saspringta darba, skolēni varēja ievilkt elpu un paēst pusdienas, lai ķertos pie laboratorijas darbu pildīšanas 4 sekcijās – botānikā, zooloģijā, augu fizioloģijā, cilvēka un dzīvnieka anatomijā un fizioloģijā. Šeit skolēni rādīja savu teorētisko zināšanu pielietojumu praksē, ieguva papildus pieredzi darbā ar mikroskopu (binokulāro – šādu skolā nav) un pārliecību par savu varēšanu.


Ap 18.30 beidzās studentu un mācībspēku sagatavotie pārbaudījumi laboratorijās. Sajūtas bija dažādas – milzīgs nogurums mijās ar prieku par sniegtajām pareizajām atbildēm un sarūgtinājumu – par neveiksmēm.


Olimpiādes darba kārtībā otrās dienas rītā bija paredzētas 50 minūtes apelācijai – skolēni savos darbos varēja meklēt kādu nejauši pazaudētu punktu, dažiem tas arī izdevās. Olimpiādes pēdējais uzdevums bija 50 jautājumu tests, kurš daudziem izšķīra beigu rezultātu. Līdz rezultātu paziņošanai, skolēniem bija iespēja apskatīt ekspozīcijas Dabas muzejā, vai piedalīties līdz šim neesošu – jaunu organismu „radīšanā” bioloģijas fakultātes telpās.  Olimpiādes organizētāji bija parūpējušies arī par skolotāju redzesloka paplašināšanu – Signe Tomsone, LU botāniskā dārza vadošā pētniece, pedagogus iepazīstināja ar augu mikropavairošanas metodi laboratorijas apstākļos, izmantojot meristēmas. Pētniece aicināja skolēnus, vecākus, skolotājus, 18. maijā, apmeklēt LU Botānisko dārzu, kur augu aizsardzības dienā visi klātesošie varēs iejusties zinātnieku un pētnieku lomās improvizētajās laboratorijās. http://www.botanika.lu.lv/nacciemos/pasakumi-un-izstades/augu-aizsardzibas-diena/
Bet ar fluorescences mikroskopa iespējām šūnu pētīšanā iepazīstināja Tūrs Selga (bioloģijas zinātņu doktors, LU docents).


Olimpiādes noslēgumā sumināja uzvarētājus – starp viņiem divi mūsējie. Pēc mērķtiecīga darba ir arī gandarījums – sudraba medaļa Laurai Vaivodei un viņas skolotājai Helēnai Pizičai no Vārkavas vidusskolas, bet Kristaps Znotiņš no PVĢ savai kolekcijai pievienoja bronzas medaļu un iespēju piedalīties starptautiskajā bioloģijas olimpiādē Taipejā (skolotāja Ilga Gāga). Laumai Vibornā un Rūtai Vigulei tā bija milzīga pieredze un pārliecība par sasniegto, jo meiteņu reitings trešajā kārtā bija krietni augstāks, salīdzinot ar sasniegto iepriekš. Rezultātus var aplūkot http://www.isec.gov.lv/saturs/olimpiades/rezultati/2010_11/biologija_rezultati.pdf 


Preiļu 1. pamatskolas bioloģijas skolotāja Ieva Babre


 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.