Kompensācijas saistībā ar elektroapgādes krīzi `Latvenergo` gatavs maksāt, ja pierādīsies tā vaina!

02.02.2011.

Ceturtdien, 27.janvārī, ziņu aģentūras LETA telpās notika diskusija par ārkārtējām situācijām, galvenokārt pievēršot uzmanību elektroapgādes krīzei. Diskusijās piedalījās: SIA “Tele2” tehniskais direktors Ervīns Kampāns; AS “Latvenergo” valdes loceklis Māris Kuņickis; Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieka vietnieks Aldis Lieljuksis; Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods; Uzņēmējs, zemnieku saimniecības “Kalnavoti” saimnieks Jānis Dzenis; AS “Ludzas Mežrūpniecības saimniecība” valdes priekšsēdētājs Jānis Vuguls un Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs Juris Pūce.


Diskusijas laikā Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs Juris Pūce informēja, ka ir saņēmis tikai vienas privātpersonas iesniegumu par morālo kompensāciju saistībā ar elektroapgādes krīzi un neviens cits nav vērsies, prasot kompensēt radušos zaudējumus. Savukārt AS “Latvenergo” valdes loceklis Māris Kuņickis informēja, ka neviena juridiska iesnieguma uzņēmumam nav.


Ņemot vērā, ka elektroapgādes krīze IR radījusi ievērojamus zaudējumus visās tautsaimniecības nozarēs, Līvānu novada dome aicina uzņēmējus, zemnieku saimniecības un privātpersonas aprēķināt zaudējumus, ko ir radījis ilgstošais elektroapgādes pārrāvums novadā, un ar iesniegumiem par zaudējumu kompensāciju izmaksu griezties AS “Latvenergo”, Ekonomikas ministrijā vai Lauku atbalsta dienestā. Papildus lūdzam informēt arī Līvānu novada domi par aprēķināto zaudējumu apmēru, lai pašvaldība varētu apkopot informāciju par kopējiem zaudējumiem elektroapgādes krīzes rezultātā novada privātajā sektorā un veikt aktīvus atbalsta pasākumus kompensāciju izmaksai. 


Atgādinām, ka AS “Latvenergo” valdes priekšsēdētājs Āris Žīgurs 19.janvārī žurnālistiem teica:
“Ja kādā konkrētā gadījumā pierādīsies tieši koncerna “Latvenergo” vaina, tad, protams, mūsu pienākums būs to darīt.” (publicēts 12:46 19.01.2011. Rīga, 19.janv., NOZARE.LV. Kompensācijas saistībā ar elektroapgādes krīzi AS “Latvenergo” gatava izmaksāt par gadījumiem, kuros pierādīsies koncerna vaina.).


Kompensācijas saistībā ar elektroapgādes krīzi varētu tikt izmaksātas tikai līgumā un likumdošanas aktos paredzētajā kārtībā, bet, ja neviens uzņēmējs šīs kompensācijas AS „Latvenergo” nepieprasīs, tad, protams, tās arī netiks izmaksātas!


Pašvaldības savus zaudējumus jau ir aprēķinājušas un iesniegušas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā kompensāciju saņemšanai.


Aicinām arī privātā sektora pārstāvjus aktīvi cīnīties par savām tiesībām!!


Ar cieņu,
***************************************
Zane Gaiduka
Līvānu Inženiertehnoloģiju un inovāciju centrs
Domes iela 3, Līvāni, LV 5316
Tel: +371 5307800, 26070822
Fax: +371 5307816
info@liic.lv
www.liic.lv


 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.