Zaļā punkta idejas projektu nedēļai skolā

28.01.2011.

Gada pirmajos mēnešos lielākajā daļā Latvijas skolu notiek projektu nedēļas. Jautājumi par vides saudzēšanu un resursu taupīšanu aptver plašu problēmu loku, kuru projektu nedēļas laikā var iepazīt gan individuāli, gan strādājot grupās. Gan individuālo, gan grupu pētniecisko darbu veikšanai Latvijas Zaļais punkts piedāvā izmantot sagatavotos mācību materiālus, darba lapas un video, kas bez maksas pieejami www.zalais.lv lapā.


Idejas pētniecības darbiem
1. Projekts „Iepakojums un tā ietekme uz vidi” – projekta mērķis ir piedāvāt risinājumu kādai vides problēmai, ko rada iepakojums. Darba burtnīcā „Iepako, izpako un tālāk?” (http://www.zalais.lv/files/21_24_db_projekts_iepakojums_un_ta_ietekme_uz_vidi.pdf)   ir pieejamas darba lapas ar uzdevumiem projekta plānošanai un sekmīgai tā norisei kā arī projekta izvērtēšanai. Savukārt rokasgrāmatā skolotājiem (http://www.zalais.lv/files/63_77_sg_projekts_iepakojums_un_taa_ietekme_uz_vidi.pdf)  ir noderīga uzziņas informācija par un ap iepakojumu.
2. Pētījums „Atkritumu samazināšanas iespējas mājsaimniecībās”- individuāli vai grupā izpētīt, cik daudz un kāda veida atkritumi rodas skolēnam mājās, īpašu uzmanību pievēršot tiem atkritumu veidiem, kurus iespējams nodot pārstrādei – iepakojums, iztukšotās baterijas, vecās elektropreces, makulatūra. Izanalizēt iegūtos rezultātus – cik daudz mājsaimniecības atkritumu ir pārstrādājami, cik daudz ir iespējams samazināt mājsaimniecības izdevumus par atkritumu izvešanu šķirojot atkritumus u.tml. Projektā var izmantot darba lapas no darba burtnīcas skolēniem „Iepako, izpako un tālāk?”, kurās atrodama gan atkritumu uzskaites tabula, gan uzdevumi iegūto datu analīzei un jautājumi pārdomām kā samazināt atkritumu daudzumu mājās http://www.zalais.lv/files/18_20_db_kas_nonak_tava_atkritumu_konteinera.pdf
3. Pētījums „Atkritumu ceļš manā novadā” – izpētīt, kur nonāk sadzīves atkritumi, kādas ir iespējas atkritumu šķirošanai (izvedot šķirošanas vietu karti pilsētai/novadam/ tuvējai apkārtnei), kas notiek ar sašķirotajiem materiāliem, kādas ir iespējas uzlabojumiem. Arī šajā uzdevumā noderēs materiāli no mācību līdzekļu komplektā skolotājiem un skolēniem „Iepako, izpako un tālāk?” http://www.zalais.lv/lv/sabiedribai/biblioteka/izglitibas_materiali/macibu-lidzeklis-iepako-izpako-un-talak/
4. Izpētīt iedzīvotāju attieksmi pret atkritumu šķirošanu – ko iedzīvotāji domā par atkritumu šķirošanu, vai šķiro atkritumus, kādi ir iemesli kāpēc šķiro/ nešķiro, kas būtu jādara, lai vairāk iedzīvotāji šķirotu atkritumus.


Idejas grupu nodarbībām
1. Filma „Laika jautājums” – kopā ar skolēniem noskatīties filmu (50min.) par globālo klimata pārmaiņu ietekmi uz Latviju un pēc filmas skatīšanās izmantot kādu no Zaļā punkta sagatavotajiem nodarbību aprakstiem, piemēram, organizēt diskusiju „Kāda būs Latvijas vide 2100. gadā?” un pēc tam mudināt skolēnus sagatavot tematiskus, izglītojošus plakātus (nodarbību apraksti un darba lapas http://www.zalais.lv/files/laika_jautajums_idejas_un_nodarbibu_plani.pdf);
2. Īsfilmas par iepakojuma un elektropreču vākšanu un pārstrādi Latvijā – kopā ar skolēniem noskatīties 4 īsfilmas un tad sadalīt skolēnus nelielās grupās. Katras grupas uzdevums būtu sagatavot plakātu par vienu iepakojuma materiālu, kas pamudinātu viņu vienaudžus šķirot atkritumus. Plakātā būtu jāparādās ne vien aicinājumam šķirot, bet arī norādījumiem kā to darīt pareizi. Īsfilmas skatāmas un arī lejuplādējamas http://www.zalais.lv/lv/sabiedribai/biblioteka/video/;
3. Radošās darbnīcas – Zaļā punkta sagatavotajā mācību līdzekļu komplektā skolotājiem un skolēniem „Iepako, izpako un tālāk?” ir pieejami dažādi radošu nodarbību apraksti lietu otrai dzīvei, piemēram, papīra izgatavošana, stikla apgleznošana, soma no plastmasas pudeles, dekoratīvi foto rāmīši no kartona u.c. http://www.zalais.lv/files/26_27_db_lietu_otraa_dziive.pdf un http://www.zalais.lv/files/28_29_db_izgatavo_papiru.pdf
4. Lugas fragmenta iestudējums – kopā ar sākumskolas vecuma skolēniem var inscenēt Noras Vētras-Muižnieces lugas fragmentu „Palīgā! Palīgā!” par vides piesārņojuma problēmām mežā. Kopā ar bērniem pēc tam pārrunāt meža piesārņojuma problēmas cēloņus un risinājumus. Lugas fragments un uzdevumi skolēniem no darba burtnīcas „Zaļā punkta pēdām” http://www.zalais.lv/files/11-14lpp_lugas_fragments.pdf
5. Iepakojuma darbnīca – skolēni iepazīstas ar materiāliem par iepakojuma funkcijām, biežāk izmantotajiem iepakojuma materiāliem un nodarbības laikā no papīra/ kartona u.c. pieejamajiem materiāliem izstrādā iepakojumu kādam sadzīves priekšmetam. Katra skolēnu grupa pēcāk prezentē izstrādāto iepakojumu un pamato savu izvēli. Gatavojoties nodarbībai var izmantot materiālus no rokasgrāmatas skolotājiem un darba burtnīcas skolēniem „Iepako, izpako un tālāk?” http://www.zalais.lv/lv/sabiedribai/biblioteka/izglitibas_materiali/macibu-lidzeklis-iepako-izpako-un-talak/


Idejas ekskursijām un vieslekcijām
Apmeklēt vietējo atkritumu poligonu – noskaidrot kā notiek atkritumu apsaimniekošana novadā, kādas ir problēmas un risinājumi, kā iedzīvotāji varētu iesaistīties/ atbalstīt tīras vides saglabāšanu savā dzīvesvietā;
Vieslektors no vietējā atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma – lekcijā skolēni varētu uzzināt kā norisinās atkritumu apsaimniekošana viņu pilsētā/ novadā, kādi ir iedzīvotāju pienākumi un kā iedzīvotāji varētu iesaistīties lai vide būtu tīrāka, atkritumu poligonā nonāktu mazāk atkritumu.


Interaktīvajā Latvijas šķirošanas vietu kartē http://www.zalais.lv/lv/sabiedribai/kur_skirot_latvija/ ir atrodami to atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu kontakti, ar kuriem sadarbojas Latvijas Zaļais punkts.Papildus informācija:
Rita Bubina
Programmas „Zaļā punkta skola” vadītāja
rita@zalais.lv
Tālr. 67039815


 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.