Tautas skaitīšana 2011. gadā

01.03.2011.

2011. gada tautas skaitīšana Latvijā notiks: no 2011. gada 1. marta līdz 31. maijam un būs pirmā tautas skaitīšana pēc Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā (ES) un darbaspēka brīvas kustības ES ierobežojumu atcelšanas. Iepriekšējā tautas skaitīšana mūsu valstī veikta 2000. gadā, un tā bija pirmā pēc Latvijas valsts neatkarības atjaunošanas.


Tautas skaitīšanas mērķis ir iegūt detalizētu priekšstatu par iedzīvotāju skaitu, sastāvu, nodarbošanos, migrāciju, kā arī par iedzīvotāju mājokļiem. Iegūtie dati ir nozīmīgs informācijas avots tautsaimniecības stratēģiskajai plānošanai, ekonomiskās, sociālās un vides politikas veidošanai, reģionālajai un infrastruktūras plānošanai, zinātnisko pētījumu veikšanai, kā arī sabiedrības informēšanai par demogrāfisko situāciju valstī, dzīves līmeņa, mājokļu, izglītības un citiem jautājumiem.


Pirmo reizi Latvijas tautas skaitīšanu praksē iedzīvotājiem no 2011. gada 1. līdz 10.martam tiks dota unikāla un ērta iespēja aizpildīt tautas skaitīšanas anketas tiešsaistes režīmā internetā savās mājās, bibliotēkās, mācību iestādēs vai citur, kur ir pieejams internets. Aizpildīšana būs iespējama, izmantojot pirmkārt,  savas internetbankas identifikatorus, otrkārt, personas pases datus un personas kodu, treškārt, e-parakstu. Būs iespējams arī aizpildīt anketas internetā par pārējiem ģimenes locekļiem, ja ir zināmi to  personas kodi, kā arī, ja viņi Jums ir uzticējuši to darīt. 


No 2011. gada 17. marta līdz 31.maijam  savu darbu uzsāks tautas skaitītāji, kuri tos iedzīvotājus, kuri nebūs aizpildījuši anketas internetā, apmeklēs dzīvesvietā un veiks iedzīvotāju aptauju, ievadot datus portatīvajos datoros. Tautas skaitītāji uzrādīs apliecību ar foto un apmeklēs mājvietas laikā no plkst. 7 rītā līdz plkst. 21 vakarā.


Atbilstoši likumos noteiktajām prasībām 2011. gada tautas skaitīšanas laikā iegūtajai informācijai tiks nodrošināta individuālo statistisko datu konfidencialitāte par katru personu un mājsaimniecību.


Mājas lapā www.tautasskaitisana.lv atrodama saite uz tautas skaitīšanas anketu, kā arī informācija par tautas skaitīšanas procesu. Izmantojiet iespēju un aizpildiet anketu internetā, jo tā  ir vieglāk, ātrāk un ērtāk!


Preiļu reģionā (Preiļu, Līvānu, Vārkavas un Riebiņu novadi) tautas skaitīšana tiks uzticēta 35 tautas skaitītājiem. Gadījumā, ja tautas skaitītājs jūs nesastaps dzīvesvietā, vai arī apmeklējuma laiks jums nebūs pieņemams, tautas skaitītājs ar jums sazināsies un apmeklēs jūsu mājsaimniecību vēlreiz.


Aicinām iedzīvotājus būt atsaucīgiem un izturēties ar cieņu pret tautas skaitītāju darbu.


Kontaktinformācija:
TS Preiļu reģionālā vadītāja V. Jakimova -mob. 25620186, e-pasts
ts.preili@gfk.lv
TS Preiļu reģiona vadītāja asistente J. Dekterjova – mob. 25496727, e-pasts TS_preili@csb.gov.lv


 

Pēdējās izmaiņas: 01.03.2011.