PREIĻU novada BĒRNU un JAUNIEŠU CENTRS: Tik tev Latvijas, cik tavā sirdī iekšā

26.01.2011.

2011.gada janvāris aizritēja atzīmējot 1991.gada barikāžu aizstāvju atceres 20.gadadienu. Šajā sakarā Valsts izglītības un satura centrs organizēja skolēnu patriotiskās audzināšanas projektu „Tik tev Latvijas, cik tavā sirdī iekšā” ar mērķi stiprināt paaudžu vienotību un izkopt bērnos un jauniešos patriotisma jūtas.


Arī Preiļu novada izglītības iestādes aktīvi iesaistījās projekta aktivitātēs – apzināja 1991.gada barikāžu dalībniekus, organizēja atmiņu vakarus, klases stundas, svinīgus sarīkojumus utt.


Emocionālā gaisotnē Preiļu 1.pamatskolā risinājās Preiļu Vēstures un mākslas muzeja un skolas organizētais 1991.gada barikāžu atceres pasākums „Sirds ugunskurs”. Tā gaitā 35 bijušā Preiļu rajona iedzīvotājiem tika pasniegtas barikāžu dalībnieka Piemiņas zīmes par piedalīšanos Latvijas neatkarības aizstāvēšanā 1991.gada janvārī un augustā. Apliecības par apbalvošanu pasniedza Saeimas Kancelejas protokola daļas vadītāja Līga Tarvida un 1991.gada barikāžu dalībnieku Piemiņas zīmes valdes locekle, rakstniece un publiciste Marina Kosteņecka. Pasākumu sirsnīgu darīja arī Preiļu Valsts ģimnāzijas deju kopa „Gaida” un folkloras kopa „Rūtoj”, Preiļu 1.pamatskolas folkloras pulciņa dalībnieki. Vairāku mēnešu garumā Preiļu 1.pamatskolas vēstures un novadpētniecības pulciņa aktīvisti tikās ar barikāžu dalībniekiem, pierakstīja viņu atmiņas, iepazinās ar Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja materiāliem. Uzzinātajā viņi dalījās ar pasākuma dalībniekiem. Noslēgumā – improvizēts ugunskurs, garda miežu biezputra, silta tēja, patriotiskas dziesmas un atmiņu stāsti.


Preiļu 1.pamatskolas vēstures un novadpētniecības pulciņa dalībnieki sadarbībā ar Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja darbiniekiem apkopoja informāciju un,  izmantojot dažādus mākslinieciskās izteiksmes līdzekļus (dzejoļus, atmiņu stāstus, fotogrāfijas, zīmējumus u.c.), izveidoja kopīgu Preiļu novada vēstījumu – veltījumu 1991.gada barikāžu dalībniekiem, kas pašlaik skatāms izstādē Latvijas Kara muzejā Rīgā. Pēc ekspozīcijas slēgšanas novadu vēstījumi tiks nodoti glabāšanai muzeja fondos.


Simbolisks atmiņu ugunskurs ar barikāžu dalībnieku piedalīšanos notika arī Pelēču pamatskolā. Bet šonedēļ skolas audzēkņi devās ekskursijā „Dzīvā vēsture” uz Zaķusalu un Vecrīgu, kur risinājās barikāžu notikumi.


Vienotā vēstures stundā Preiļu novada Vakara (maiņu) un neklātienes vidusskolas skolotāji un skolēni kopā ar 1991.gada barikāžu dalībnieku, 2.Zemessardzes novada štāba S-3 daļas kapteini Ilmāru Sparānu noskatījās dokumentālo filmu „Dūmu deja debesīm”, klausījās barikāžu laika dzeju. Ilmārs Sparāns raksturoja tā laika vēsturisko notikumus, dalījās barikāžu laika atmiņās, izjūtās un emocijās.


Preiļu Valsts ģimnāzijas audzēkņi veidoja savu vēstījumu – plakātu, kurā  atspoguļoja barikāžu dalībnieku atmiņas un fotogrāfijas. Aptaujāto barikāžu dalībnieku vidū bija divi ģimnāzijas skolotāji – Juris Erts un Feoktists Pušņakovs, audzēkņu vecāki un paziņas. Daži skolēni šim notikumam bija veltījuši arī savus dzejoļus un zīmējumus. Paveiktais tika atspoguļots izstādē „20 stāsti par barikādēm”. Klases stundās audzinātāji pārrunāja neatkarības aizstāvēšanas uz barikādēm aktualitāti un nozīmi mūsdienās. Vienotā vēstures stundas laikā  noskatījās dokumentālo filmu „Dūmu deja debesīs’’.


Arī Preiļu 2.vidusskolas skolēni piedalījās vēstures stundā, noskatījās dokumentālās filmas „Dūmu deja debesīs, „Doms” un „Klusuma stunda”, rakstīja savas pārdomas. 12.klases skolēni sagatavoja plakātu izstādi par tēmu „Svarīgākie 2010. un 2011.gada notikumi pasaulē un Latvijā”.


Salas pamatskolas skolēni svinīgā sarīkojuma „Barikāžu vīriem no Saunas pagasta” laikā tikās ar barikāžu dalībniekiem no Saunas, Līčiem un Preiļu pilsētas. Pie trim ugunskuriem un trim sniega tortēm, kas rotātas ar kastaņiem un zīlēm, akordeona pavadījumā tika dziedātas patriotiskās dziesmas, kamolā tīti atmiņu stāsti, uz ugunskura vārīta tēja, visi cienājās ar karstām desiņām, skolēniem tika maisiņi ar popkorniem.


Priekuļu pamatskolas skolēni tikās ar barikāžu dalībniekiem Jāzepu Bogoto un Aināru Bravacki. Emocionālas atmiņas par barikāžu laiku bija arī viņu dzīvesbiedrēm – skolotājām Veronikai Bogotais un Diānai Bravackai, kas stāstīja, ar kādām izjūtām sekoja līdzi notikumiem Rīgā. Savās atmiņās par pārdzīvoto dalījās arī skolotāja Anita Puncule, kurai tolaik sesijas laiks Rīgā (viņa mācījās neklātienē) sakrita ar barikāžu laiku.


Skolēnu patriotiskās audzināšanas projekta „Tik tev Latvijas, cik tavā sirdī iekšā” noslēguma pasākums notika 2011.gada 20.janvārī Latvijas Kara muzejā Rīgā. Preiļu novadu pārstāvēja barikāžu dalībnieks, Preiļu 1.pamatskolas skolotājs Pēteris Bernāns, Preiļu 1.pamatskolas 9.klases skolēni, vēstures un novadpētniecības pulciņa dalībnieki Dagnija Verze un Dairis Ābols un viņu skolotāja Dace Kiuleniece. Svinīgā sarīkojuma dalībniekiem bija iespēja apmeklēt zīmējumu un novadu vēstījumu-veltījumu 1991.gada barikāžu dalībniekiem izstādi „Tik tev Latvijas, cik tavā sirdī iekšā”, apskatīt Latvijas Kara muzeja ekspozīciju, tikties ar citu novadu delegātiem, pabūt Doma laukumā, kur notika atceres brīdis.


Dzejnieka O.Vācieša vārdi „Tik tev Latvijas, cik tavā sirdī iekšā” uzrunā ikvienu izvērtēt un apzināties piederības izjūtu savai valstij, personīgo atbildību un ieguldījumu savas valsts veidošanā un stiprināšanā. Pateicoties spējai nest un sajust Latviju savā sirdī, iepriekšējām paaudzēm ir izdevies izveidot Latvijas valsti, pēc daudziem gadiem to atkal atjaunot un nosargāt valstisko neatkarību dažādos vēstures pagriezienos. Patriotiskās audzināšanas projekts ”Tik tev Latvijas, cik tavā sirdī iekšā” aicināja novērtēt iepriekšējo paaudžu veikumu, īpašu uzmanību veltot vienam no nesenās vēstures notikumiem – 1991.gada barikādēm.

Preiļu novada bērnu un jauniešu centra
direktore Aija Caune


2011.gada 25.janvārī.
Kooperatīva iela 6, Preiļi, LV-5301  **  e-pasts
preilubjc@pvg.edu.lv  **  www.pbjc.edu.lv
Tālr.: 65381394; 29221574 (direktore Aija Caune), 65381395, 28641149 (direktora vietniece Aiga Budriķe)
tālr./fakss 65381397, 28641149 (lietvede Svetlana Jaudzema)
* Tehniskās jaunrades nodaļa Aglonas ielā 24, 65320011; 28362625 (izglītības  metodiķis Guntars Ormanis) 


 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.