Aizvadītajā gadā Preiļu novadā bērna piedzimšanas pabalstu saņēmušas 88 ģimenes, sveikts viens dimanta kāzu un 7 zelta kāzu jubilāri

26.01.2011.

2010. gads 88 Preiļu novadā deklarētām ģimenēm, visticamāk, saistīsies ar pozitīvām atmiņām un pārdzīvojumiem, jo tieši tik daudzās ģimenēs ir ienācis mazulis (viena ģimene sagaidījusi dvīņus), par ko liecina aizvadītajā gadā pieprasītā bērna piedzimšanas pabalsta skaits Preiļu novada Sociālajā dienestā, kura izmaksas kopumā sastāda Ls 13350.00 – pabalsta apmērs ir Ls 150.00 vienam bērnam.


Apkopotā informācija liecina, ka vairumā dzimuši zēni – 51 puisēns, tai skaitā dvīņu puikas. Meiteņu skaits ir mazāks – 38. Tieši jūlija mēnesī dzimis vairāk bērnu – 5 meitenes un 6 zēni, pārējos gada mēnešos dzimušo skaits ir robežās no pieciem līdz deviņiem bērniem.


Vairumā gadījumos bērni dzimuši Preiļu pilsētā deklarētiem vecākiem – tādi aizvadītajā gadā ir 64 gadījumi, Preiļu pagastā – 10, Pelēču pagastā – 2, Aizkalnes un Saunas pagastos – katrā 6 gadījumi. Ne visos gadījumos gan bērnu dzimšanas vieta reģistrēta Preiļos – kā bērna dzimšanas vieta norādītas dažādas Latvijas pilsētas (Jēkabpils, Rīga, Madona, Jūrmala, Ogre, Valmiera, Tukums, Daugavpils).


Saskaņā ar Preiļu novada domes saistošajiem noteikumiem, pabalsts tiek izmaksāts bērna, kura deklarētā dzīvesvieta ir Preiļu novada administratīvā teritorija, vecākiem (vecākam), ja vismaz vienam no bērna vecākiem deklarētā dzīvesvieta ir Preiļu novada administratīvā teritorija ne mazāk kā vienu gadu, skaitot no bērna piedzimšanas brīža. Pabalsts tiek piešķirts un izmaksāts ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no bērna dzimšanas dienas.


Godinot tos laulātos pārus, kuru kopdzīve ir 50 vai 60 gadi, pašvaldība paredzējusi pabalstus ( Ls 100 un Ls 150 apmērā) attiecīgi zelta un dimanta kāzu jubilāriem. Aizvadītajā gadā ar zelta kāzu jubilāriem izcēlies Saunas pagasts – tajā sveikti 4 laulātie pāri. Vēl trīs šādi pāri sveikti Preiļu pilsētā, kur godināta arī viena ģimene, kuras kopdzīve ilgst jau 60 gadus.


Lai stipra veselība un možs gars katrai novada ģimenei!


Preiļu novada
Sociālā dienesta vadītājas vietniece
Anita Gāga


 

Pēdējās izmaiņas: 26.01.2011.