Par 2011. gada tautas skaitīšanu

01.03.2011.

No 2011. gada 1. marta līdz 31. maijam tiek organizēta tautas skaitīšana. Tā notiks divos posmos – no 1. līdz 10. martam tautas skaitīšanas veidlapu varēs aizpildīt internetā, bet no 17. marta līdz 31. maijam pie tiem, kuri nebūs aizpildījuši minēto veidlapu internetā, dosies tautas skaitītāji.


Katrā pašvaldībā būs nozīmēta par tautas skaitīšanu atbildīgā persona, kura būs pašvaldības kontaktpersona tautas skaitīšanas laikā. Šī būs pirmā tautas skaitīšana, kopš Latvija ir Eiropas Savienības sastāvā.


Lai racionalizētu tautas skaitītāju darbu, nodrošinot lielāku atbildētāju skaitu un augstāku iegūto datu kvalitāti, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija aicina iestādēs strādājošos izmantot iespēju aizpildīt 2011. gada tautas skatīšanas anketas par sevi un saviem ģimenes locekļiem internetā.


Lai saņemtu sīkākus paskaidrojumus, kā to izdarīt viegli un pareizi, sekojiet informācijai presē, televīzijā un radio!


Sekmīgas tautas skaitīšanas norises nodrošināšanai Centrālā statistikas pārvalde vairākās Latvijas pilsētās un novados (Rīgā, Kuldīgā, Mazsalacā, Preiļu, Riebiņu un Saulkrastu novadā) 2010. gada septembrī un oktobrī veica izmēģinājuma tautas skaitīšanu.


No 20. līdz 26.septembrim izmēģinājuma tautas skaitīšanai izvēlētajās teritorijās dzīvojošajiem iedzīvotājiem Centrālā statistikas pārvalde nodrošināja iespēju aizpildīt izmēģinājuma tautas skaitīšanas veidlapas par sevi un savu ģimeni internetā. Savukārt iedzīvotājus, kuri neizmantoja iespēju izmēģinājuma tautas skaitīšanas anketas aizpildīt internetā, no 1. līdz 31.oktobrim apmeklēja tautas skaitītāji.


Informāciju saskaņā ar saņemtajiem Centrālās statistikas materiāliem sagatavoja


Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste


 

Pēdējās izmaiņas: 01.03.2011.