21. janvārī Preiļu Valsts ģimnāzijā notika Latgales reģiona 1. atklātā olimpiāde angļu valodā

21.01.2011.

Mācību priekšmeta olimpiāde – tā ir iespēja jaunajiem talantiem parādīt, pilnveidot savas zināšanas, prasmes un iemaņas, attīstīt radošās spējas, tas ir izaicinājums un svētki vienlaikus. 2010./2011. mācību gadā olimpiādi angļu valodā Valsts izglītības un satura centrs vairs neorganizē, tādēļ jau septembrī nolēmām, ka Preiļu Valsts ģimnāzijā paši varam noorganizēt šādu pasākumu Latgales reģionam. Šo olimpiādi iekļāvām valsts ģimnāziju sadarbības plānā.


Tika izstrādāts nolikums, kuru jau novembrī izsūtījām skolām, decembrī sākām saņemt pirmos pieteikumus.Latgales reģiona 1.atklātā angļu valodas olimpiāde ģimnāzijas telpās vienkopuspulcināja 66 10.- 12.klašu skolēnus no 28 skolām, 28 angļu valodas skolotājus un trīs ASV vēstniecības pārstāvjus. Dienas kārtībā bija paredzēts skolēniem ne tikai veikt olimpiādes uzdevumus, bet arī tikties ar ASV vēstniecības pārstāvjiem, mūsu ģimnāzijas audzēkņu parlamenta un starptautisko projektu dalībniekiem, gūt informāciju par mūsu pieredzi un piedalīties viktorīnās par ASV un PVĢ. Skolēni to vērtē pozitīvi. Tāpat arī skolotāji iepazinās ar ģimnāziju, tās muzeju, kur klausījās vēstures skolotājas Natālijas Pīzeles stāstījumu, tikās gan ar ASV vicekonsulu, gan ar skolas vadību un uzklausīja angļu valodas skolotājas Annas Verzas organizēto Comenius projektu dalībnieku pieredzi. Turpinājumā visu skolu angļu valodas skolotāji paveica svarīgu uzdevumu olimpiādes norisē – gandrīz trīs stundas piedalījās darbu vērtēšanā.


Liels paldies visiem, kas iesaistījās šī pasākuma veiksmīgā sagatavošanā un norisē: PVĢ direktorei Ligitai Pauniņai, skolotājiem – Inetai, Jurim, Ingūnai, Vijai, Natālijai, skolas darbiniekiem – Ilgai, Silvijai, Maijai un Raimondam, skolas kafejnīcas saimniecēm Sandrai un Skaidrai, skolēniem – Sintijai no 3.HK, Patrīcijai no 3.B, Jurim no 3.A, Kristīnei no 3.D, Mikum no 3.D, Marikai no 2.D, Zanei, Ilzei, Lienei un Sintijai no 2.A, Justam no 1.A, Andrai no 1.DK. Bet vislielāko atbildību par olimpiādes norisi, viesu uzņemšanu, uzdevumu veidošanu un darbu vērtēšanu uzņēmās olimpiādes rīcības komisija šādā sastāvā: Anita Lazdāne, Anna Svile, Anna Verza, Antra Gertmane, Nadežda Hļebņikova (Preiļu novada angļu valodas skolotāju metodiskās apvienības vadītāja).


Protams, prieks par ģimnāzistiem, kuri piedalījās šai olimpiādē un izcīnīja godalgotas vietas! Raivis Pastars no 2.D ieguva 1.vietu ar 65,5 punktiem, Artūrs Liepiņš no 3.D(63,5 punkti), Kristaps Znotiņš no 2.D (61 punkts) un Anita Kundziņa no 3.A (60,5 punkti) ieguva 2. vietu. Visaugstāko vērtējumu – 68,5 punktus no 95 ieguva Daugavpils Krievu vidusskolas – liceja 12.klases skolniece Anastasija Anspoka. Iegūtais punktu skaits un skolotāju atbildes, izvērtējot olimpiādi, norāda, ka uzdevumi nebija nedz pārāk viegli, nedz pārāk sarežģīti, bet gan interesanti, olimpiādes līmenim atbilstoši. Pavisam tika piešķirtas piecas 1.vietas, sešas 2.vietas , septiņas 3.vietas un septiņas atzinības. Godalgoto vietu ieguvēji bez jau minētajām skolām ir olimpiādes dalībnieki no Rēzeknes 1.vidusskolas, Daugavpils Valsts ģimnāzijas, Līvānu 1.vidusskolas, Krāslavas Valsts ģimnāzijas, Daugavpils 3.vidusskolas,Daugavpils 12.vidusskolas, Daugavpils 9.vidusskolas, Dagdas vidusskolas, Rēzeknes Valsts ģimnāzijas, Daugavpils 16.vidusskolas un Daugavpils 10.vidusskolas. Šie skolēni saņēma diplomus un PVĢ sarūpētās balvas.


Katram pasākumam ir vajadzīgs izvērtējums un refleksija, tāpēc mums bija svarīgs citu skolu skolotāju viedoklis par notikušo. Tāpat kā olimpiādes uzdevumus, arī pasākuma organizāciju kopumā, tikšanos ar mūsu skolas vadību un pieredzes popularizēšanu lielākā daļa aptaujāto angļu valodas skolotāju vērtēja pozitīvi, bet, tiekoties ar ASV vēstniecības pārstāvjiem, vairums gaidīja vairāk noderīgas informācijas, taču priecājās par iespēju parunāt ar angļu valodas kā dzimtās valodas pratējiem. 18 no 21 aptaujātā arī nākamgad vēlētos piedalīties šādā pasākumā Preiļu Valsts ģimnāzijā. No Līvānu 1.vidusskolas angļu valodas skolotājas EmeritasRubīnes saņēmām E-pastā šādus vārdus par mūsu organizēto pasākumu: „..paklanos dziļi Jūsu priekšā – no sagatavošanas procesa, reģistrēšanas momenta utt.- viss Jums tik labi bija noorganizēts- līdz minūtei. Ļoti patika Jūsu atsaucīgais kolektīvs – tik daudzi skolotāji parādījās, paldies par laipnību arī direktorei- satiku viņu pirmo, ienākot skolā..” Mēs paši, pārrunājot olimpiādes sagatavošanas posmu un norisi, arī izdarījām secinājumus par to, kas izdevās, ko varētu darīt savādāk, labāk.
Paldies visiem olimpiādes dalībniekiem – skolēniem par centību uzdevumu veikšanā, skolotājiem par aizrautību darbu vērtēšanā, tāpat arī par laba vēlējumiem un vērtīgajiem ieteikumiem, kurus ņemsim vērā, organizējot Latgales reģiona 2.atklāto angļu valodas olimpiādi.
Anita Lazdāne, PVĢ izglītības metodiķe


 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.