3. februārī LTRK ar Latgales uzņēmējiem diskutēs, kā veicināt uzņēmējdarbību reģionā

03.02.2011.

„Kas sekmētu Tava uzņēmuma izaugsmi? ir jautājums, kuru trešo gadu pēc kārtas, tiekoties ar reģionu uzņēmējiem, uzdos uzņēmēju interešu pārstāvis sadarbībā ar valsts un pašvaldību iestādēm – Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK),” informē LTRK vadītāja Žaneta Jaunzeme – Grende.


LTRK biedri, kā arī vairāki tūkstoši uzņēmēju no visiem Latvijas reģioniem jau trešo gadu izstrādā vienotu plānu uzņēmējdarbības vides pilnveidošanai un valsts starptautiskās konkurētspējas celšanai – „Uzņēmēju plānu Latvijas ekonomikas stimulēšanai”. Ir pabeigts darbs pie 2011.gada „Uzņēmēju plāna” 1.redakcijas, lai uzsāktu tās sabiedrisko apspriešanu visos Latvijas reģionos.


Tikšanās ar Latgales uzņēmējiem notiks 3.februārī, plkst. 13:30 Rēzeknē, Rēzeknes Augstskolas ēkā (Atbrīvošanas aleja 90). Pirms tam, plkst. 09:00 LTRK vadība tiksies ar Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētāju Aleksandru Bartaševiču, plkst. 09:50 – ar ieinteresētajiem reģiona žurnālistiem.


„Uzņēmēju plāns 2011” ietver priekšlikumus 3 stratēģiskajās grupās: vide, spējas, eksports. Katra no stratēģiskajām grupām sadalīta jomās, kurām tiek izstrādāti mērķi ar izmērāmiem pasākumiem to sasniegšanai. Vides grupā identificētas šādas jomas: Maza un efektīva valsts pārvalde, Nodokļi un ēnu ekonomikas apkarošana, Finansējuma pieejamība, Būvniecība, Enerģētika, Publiskā un privātā partnerība. Spēju grupā identificētas šādas jomas: Inovācijas, Profesionālā un augstākā izglītība. Grupā Eksports identificētas šādas jomas: Eksporta atbalsta instrumenti, Eksporta atbalsta politika.


„Uzņēmēju plāns 2011” veidots kā tiešs LTRK „Uzņēmēju plāna 2010” un „Uzņēmēju plāna Latvijas ekonomikas stimulēšanai 2009” turpinājums, ņemot vērā aizvadītajos gados gūto pieredzi, izmantoto metodiku un plāna ieviešanā sasniegtos rezultātus – 47% no tajā ietvertajiem, uzņēmēju sniegtajiem priekšlikumiem valsts un pašvaldību iestādes ieviesušas!


LTRK ir nevalstiska, politiski neitrāla, brīvprātīga visu Latvijas teritoriju aptveroša dažādu nozaru Latvijas uzņēmumu apvienība, kura, balstoties uz tirdzniecības un rūpniecības kameru darbības pasaules praksi, veido uzņēmējdarbībai labvēlīgu vidi, apzinot un aizstāvot Latvijas uzņēmumu saimnieciskās intereses un sniedzot uzņēmējdarbību veicinošus pakalpojumus. LTRK pārstāv 983 uzņēmumu, kas darbojas visās tautsaimniecības nozarēs. LTRK ir arī viena no vecākajām Latvijas sabiedriskajām organizācijām – tā ir uzņēmēju balss kopš 1934.gada!


Papildu informācijai:
Sabiedrisko attiecību dienests
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera
T. + 371 67830825
M.: + 371 26469946
LTRK_info@chamber.lv
www.chamber.lv


 

Pēdējās izmaiņas: 03.02.2011.