Par pabalstu asistenta pakalpojuma nodrošināšanai cilvēkiem ar redzes invaliditāti

25.01.2011.

Tā kā Preiļu novada Sociālajā dienestā vairākas personas griezušās ar jautājumu par iespēju saņemt pabalstu asistenta pakalpojuma nodrošināšanai cilvēkiem ar redzes invaliditāti, darām zināmu, ka minētā pabalsta piešķiršana ir Nodarbinātības valsts aģentūras kompetencē esošs jautājums.


Kā minēts Labklājības ministrijas mājas lapā (www.lm.gov.lv), pieteikties pabalsta saņemšanai asistenta nodrošināšanai cilvēki ar redzes invaliditāti vai viņu pilnvarotā persona var jebkurā Nodarbinātības valsts aģentūras filiālē. Ja iesniegums par pabalsta piešķiršanu būs iesniegts līdz 2011.gada 1.februārim, tad atbilstoši izmaiņām Invaliditātes likumā to piešķirs ar 2011.gada 1.janvāri.


Kā norādījusi Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste Liene Užule, no šī gada 1.janvāra cilvēki ar 1.grupas redzes invaliditāti, kuri nesaņem valsts pabalstu invalīdam, kuram nepieciešama kopšana, var saņemt pabalstu asistenta pakalpojuma nodrošināšanai līdz 10 stundām nedēļā. Minētā pabalsta apmērs nevarēs pārsniegt 12 latus par vienu nedēļu (līdz 10 stundām) un to izmaksās reizi mēnesī. Asistentu varēs izvēlēties pats cilvēks ar redzes traucējumiem, atbilstoši savām vajadzībām un vēlmēm, tādējādi asistents varēs būt cilvēka ar redzes invaliditāti tuvinieks, ģimenes loceklis,  radinieks vai uzticības persona.


Lai nodrošinātu asistentu pieejamību cilvēkiem ar redzes invaliditāti, Labklājības ministrija (LM) ar ESF atbalstu līdz 2013.gadam plāno ieguldīt  vairāk kā 1.milj. latu, norādījusi L.Užule.


Preiļu novada Sociālais dienests


 

Pēdējās izmaiņas: 25.01.2011.