Mēs un grāmata – vienotība!

21.01.2011.

Mīts, ka mūsdienu bērni vairs nelasa grāmatas, neatbilst patiesībai. To var apliecināt katrs no 62 VKKF Lasīšanas veicināšanas programmas „Bērnu žūrija” ekspertiem, kuri ar gandarījuma sajūtu par paveikto pusgada garumā 21. janvārī pulcējās Preiļu GB Bērnu literatūras nodaļā uz programmas noslēguma pasākumu.


Bērnu žūrijai šogad desmitais gads, un eksperti ir kā saite starp rakstnieku un bērnu, jo tieši viņi vērtē izlasītās grāmatas un izvēlas labākās.


Preiļu lasītāji visvairāk balsu atdeva par grāmatām „Ezītis miglā”, „Leduslācēns Ille”, „Skolotājs Jāps var visu”, „Kurts”un „Bada spēles”, tāpēc pasākumā vislielākos aplausus pelnīja šo grāmatu autori S. Kozlovs, J. Noršteins, G.K.Nordlunda, Ž. Frīnss, E. Lū, S. Kolinsa.


Svētku reizē katras vecuma grupas bērni vēlreiz atskatījās uz paveikto un iesaistījās viktorīnās par grāmatu saturu. Neskatoties uz to, ka daudzi grāmatu kolekciju izlasīja jau sen, atmiņa viņus nepievīla, laikam jau lasot bija cieši sadraudzējušies ar grāmatu varoņiem un vērīgi sekoja visiem to piedzīvojumiem. Īpaši uzmanīgs lasītājs izrādījās 1. klases skolnieks Jānis Jalinskis, kurš bija gatavs atbildēt gandrīz uz visiem viktorīnas jautājumiem.


Sumināti tika arī visčaklākie eksperti, kas visu uzdoto paveica pirmie –Deins Vilcāns, Arvis Prikulis, Anastasija Baranova, Dagnija Verze. Šie lasītāji ļoti nopietni sekoja darba procesam, tāpēc grāmatas bija izlasītas jau vasaras vidū, un kāds no viņiem droši vien 5. martā piedalīsies Lielajos Lasīšanas svētkos Ķīpsalā.


Katrs no ekspertiem saņēma Pateicības rakstu un bibliotēkas dāvāto grāmatu, kas noteikti noderēs skolas gaitās.


Lai svētku reize būtu jautrāka, visus priecēja bibliotēkas teātra grupa „Kājām gaisā” ar grāmatas „Skolotājs Jāps var visu” fragmentu iestudējumu. Neparastā un bērniem tik mīļā skolotāja Jāpa lomā iejutās Salvis Naglinskis, bet starp ainām bērnus izklaidēja ritma deju grupa „Elīze” Ilzes Brokas vadībā. Abiem kolektīviem īpašs paldies, jo sadarbība ar tiem ir ilgstoša un veiksmīga.


Programmas noslēgumā tika izsludināti 2 radošie konkursi – Grāmatzīmju ideju konkurss „Sirsniņa prasa, lai bērniņš lasa” un saukļu konkurss. Pasākuma laikā bērniem bija iespēja izdomāt un uzrakstīt saukļus, kas raksturo viņu attieksmi pret lasīšanu, grāmatām, lasītāju, bibliotēku. Lūk, labākie:


Draugu lokā lasām kopā! (S. Brovacka)


Lasi tu, lasu es, kopā lasītāji mēs!(D. Dorofejeva)


Nelasīsi – muļķis būsi!(I. Plociņa)


Bibliotēka ir mana dzīve!(K. Pauniņa)


Cik labi, ka es jau māku lasīt!(S. Kivleniece)


Es un grāmata –vienotība (A. Svetlova)


Grāmata-zināšanu kods! (L. Mukāne)


Jo vairāk lasīsi, jo gudrāks tapsi!(D. Vilcāns)


Dod iespēju grāmatai ienākt sirdī!( L. Vilcāne)


Īpašu paldies gribas teikt 9. klašu skolēniem, kuri Bērnu žūrijā piedalās pēdējo gadu, taču bijuši tai uzticīgi daudzu gadu garumā un atzīti par labiem lasītājiem – Santa Brovacka, Verze Dagnija un Egija Gribuste. Ceram, ka no grāmatu lappusēm gūtās atziņas viņām turpmāk kalpos kā dzīves pieredze, un grāmata viņu mājās vienmēr būs goda vietā.


Paldies visiem ekspertiem par ieguldīto darbu, lasīšanas prieka veicināšanu, bibliotekārēm par pacietību un iejūtību darbā ar lasītājiem. Ceru, ka Bērnu žūrija turpinās savu darbu, jo bērni novēl tai ilgu mūžu, cerams, ka to saklausīs arī tie, kas piešķir programmai finansējumu.


Brīvbiļete grāmatu piedzīvojumu pasaulē nodrošināta katram, kas grib spēlēties ar valodu, saprast valodas iespējas un likt tās lietā pasaules izzināšanā.


Vecākiem gribu teikt – iesakiet saviem bērniem izlasīt Bērnu žūrijas grāmatas, tās nepievils, jo ir daudzu bērnu izvērtētas un atzītas par labām.


Vilhelmīne Jakimova,
Preiļu Galvenās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas vadītāja


 

Pēdējās izmaiņas: 21.01.2011.