27. janvārī notiks Preiļu, Rēzeknes un Jēkabpils ESIP kopprojekta `Mikrobizness, tā konkurētspēja un izaugsme kontekstā ar finanšu krīzi ES` prezentācija

27.01.2011.

27. janvārī plkst. 14:00 Preiļu Arodvidusskolas aktu zālē notiks Preiļu, Rēzeknes un Jēkabpils ESIP kopprojekta „Mikrobizness, tā konkurētspēja un izaugsme kontekstā ar finanšu krīzi ES” ietvaros iegādāto ekonomikas un biznesvadības grāmatu prezentācija.


Pasākumā paredzēts:
 ievads – neliels ieskats ESIP darbībā,
 arodskolas  komerckursu audzēkņu sagatavotās prezentācijas,
 diskusija par mikrobiznesu, tā konkurētspēju patreizējos apstākļos Latvijā,
 idejas un ieteikumi.


Velta Popa
Preiļu Galvenās bibliotēkas ESIP koordinatore
kontakttālrunis:  26811562


 

Pēdējās izmaiņas: 27.01.2011.