Aicinām 10. un 11. klases skolniekus, vecumā no 15-17 gadiem*, pieteikties stipendiju konkursam!

24.01.2011.

Nevalstiskā izglītības organizācija United World Colleges (UWC) Latvija arī šogad aicina zinošus un sociāli aktīvus 10. un 11. klašu skolniekus pieteikties stipendijām trīs dažādās valstīs. Uzvarētāji saņems pilnu vai daļēji apmaksātu stipendiju, lai mācītos kādā no UWC koledžām Honkongā, Itālijā vai Norvēģijā.
 
Jauniešiem jābūt vecumā no 15 – 17 gadiem un gataviem sevi apliecināt trīs konkursa kārtās. Pirmajā kārtā jāiesūta CV, divas ieteikuma vēstules, liecības kopija, vecāku atļauja mācīties ārpus Latvijas un divas esejas, kuru tēmas var atrast organizācijas mājas lapā www.uwc.org.lv. Uzvarētājiem būs tas gods pārstāvēt Latviju kādā no trim koledžām, dzīvojot un mācoties starptautiskā vidē un iegūstot pasaulē atzītu diplomu International Baccalaureate, kas paver lielisku iespēju tālākām studijām kā ārvalstu, tā arī Latvijas augstskolās. Pieteikumi tiks gaidīti līdz 1. martam.
 
UWC stipendiju konkurss jauniešiem Latvijā notiek jau kopš 1992. gada, un šajā laikā izglītību ārvalstīs ieguvuši ap 50 vidusskolēnu.
 
Vairāk informācijas:
Artūrs Sņegovičs 20210818
www.uwc.org.lv
www.uwc.org
Vēstures, Politikas un Tiesību skolotājs,
Iespējamā Misija


UWC Latvijas organizācija ir ieguvusi tiesības nominēt Latvijas jauniešus 2011./2013. mācību gada 3 stipendijām/mācību vietām Itālijas, Norvēģijas, un Honkongas (skat zemāk par stipendiju apjomiem un līdzfinansējumu).
Lai pieteiktos, lūdzam elektroniski nosūtīt sekojošos dokumentus:


1. CV (lūdzam obligāti norādīt dzimšanas datumu, adresi, kontakttelefonu/-us un e-pasta adresi).
2. Divas (2) ieteikuma vēstules no:
 – skolotāja/as pēc izvēles.
3. pagājušā mācību gada liecības un pēdējā pusgada sekmju izraksta ieskanētas kopijas.
4. rakstisku vecāku/aizbildņa apstiprinājumu, ka uzvaras gadījumā laureātam tiek atļauts divus mācību gadus mācīties ārpus Latvijas (notariāls apstiprinājums nav nepieciešams). Apstiprinājuma formu (atrodama www.uwc.org.lv) lūdzam izdrukāt un parakstīto oriģinālu ieskanēt. Svarīgi atzīmēt uz kuru/ām koledžām jūs piesakāties (skat. zemāk par stipendiju apmēriem). Var pieteikties uz vienu vai vairākām koledžu stipendijām.
5. 100 vārdu garu pamatojumu par tēmu “Kāpēc es esmu vispiemērotākais kandidāts kādai no UWC stipendijām”.
6. Līdz 500 vārdu garā esejā izklāstiet savas domas un secinājumus par kādu no sekojošajām tēmām:
-Virs zemes nav taisnības, dūrei tik spēks!
-Litrs piens maksā dārgāk par alu , vai tā jābūt?
-Vai cietumnieks Latvijā tiek pāraudzināts vai sodīts?
-Vai dienēšana armijā veido īstus vīriešus?
Pieteikumus lūdzam nosūtīt elektroniski uz selection.lv@nc.uwc.net līdz 2011. gada 1.martam, kā arī veikt pieteikuma apmaksu** Ls 5 apmērā uz UWC Latvijas organizācijas kontu:


LV71HABA0551013405109 (Swedbank)
UWC Latvijas Organizācija
Biedrības reģ. nr. 40008041219


Veicot pārvedumu, sadaļā „Informācija saņēmējam” lūdzam norādīt: “Dalības maksa par konkursa administratīvajiem izdevumiem” un pieteikuma iesniedzēja pilnu vārdu, uzvārdu un personas kodu.


Elektroniski iesūtītos pieteikumus izskatīs konkursa komisija. Labākie kandidāti tiks aicināti uz intervijām. Pagājušā mācību gada liecības, pēdējā pusgada sekmju izrakstu un vecāku/aizbildņu apstiprinājuma oriģinālus lūgsim uzrādīt interviju dienā.


Jautājumu vai neskaidrību gadījumā lūdzam rakstīt uz  selection.lv@nc.uwc.net vai zvanīt pa tālruni 20210818.


* Uz 2011. gada 1. septembri jūs nedrīkstat būt sasnieguši 18 gadu vecumu.
** UWC Latvijas organizācija ir bezpeļņas organizācija, dalības maksa tiek pieprasīta, lai nosegtu konkursa rīkošanas un administratīvos izdevumus.


Stipendiju apjoms un līdzfinansējums:
2011.g.-2013.g. posmam Latvijai tiek piedāvātas trīs mācību vietas un stipendijas. Tālāk seko stipendiju apjoms un aptuvenās mācību izmaksasª.
1) Red Cross Nordic UWC (Norvēģija): Tiek piedāvāta viena mācību vieta ar 90% stipendiju. Vecākiem vai sponsoriem būtu jāsedz 10% no mācību un uzturēšanas izmaksām, t.i. apmēram NOK 20,800 gadā, plus ceļa izdevumi un kabatas nauda.
2) UWC of the Adriatic (Itālija): Tiek piedāvāta viena mācību vieta ar pilnu stipendiju. Vecākiem/aizbildņiem jāsedz ceļa izdevumu, kabatas nauda un citi saistīti izdevumi.
3) Li Po Chun UWC (Honkonga): Tiek piedāvāta viena mācību vieta ar 85% stipendiju. Vecākiem vai sponsoriem būtu jāsedz 15% no mācību un uzturēšanas izmaksām, t.i. apmēram HK$30,900 gadā, plus ceļa izdevumi un kabatas nauda.


ª)  Pilnas stipendijas iegūšanas gadījumā, UWC organizācija sagaida, ka vecāki/aizbildņi būs gatavi ziedot par labu citām UWC stipendijām proporcionāli saviem ienākumiem/iespējām, saprātīgā apjomā.


 

Pēdējās izmaiņas: 24.01.2011.