Par veiktajiem darbiem mežainajos apvidos

19.01.2011.

AS „Sadales tīkls” informē mežu īpašniekus un aicina izturēties saprotoši  pret faktu, ka izsludinātajā ārkārtas situācijā uzņēmumam piederošo elektrolīniju tuvumā tika veikti slapjā sniega, lietus un spēcīgā apledojuma rezultātā  radušos bīstamo koku   ciršanas darbi. Uzņēmums kā būtiskāko vērtē sabiedrības kopējās intereses, lai nodrošinātu iedzīvotāju, uzņēmumu un pašvaldības infrastruktūras objektu elektroapgādi. Pēc pašlaik apkopotām ziņām, darbi gar līniju trasēm  dabas izraisīto seku novēršanai  ir veikti vairāk nekā 200 kilometru garumā


Saskaņā ar LR „Meža likumu” noteikto kārtību, kādā veicama ārkārtas koku ciršana,  AS „Sadales tīkls” informēja Valsts meža dienestu,  kā arī,  sadarbojoties ar AS „Latvijas valsts meži” un mežizstrādātāju asociāciju, tika piesaistīti mežistrādes resursi, kas ar savām tehnikas vienībām profesionāli palīdzēja atbrīvot elektrotīklu trases no sagāztajiem, lauztajiem, kokiem. Veicot līniju atbrīvošanu no kokiem un to daļām, nozāģēti tika arī koki, kuri radīja potenciālu apdraudējumu sekmīgai līniju ieslēgšanai darbā. 


Lai informētu sabiedrību par ārkārtas koku ciršanas darbu  nepieciešamību Reģionālajiem laikrakstiem publicēšanai tika izsūtīti paziņojumi par uzsāktajiem ciršanas darbiem un uzņēmuma mājas lapā ievietota sīka informācija par novadiem, uzskaitot Valsts meža dienesta attiecīgo mežniecību teritorijas, kurās šie darbi tiek veikti.


AS „Sadales tīkls” aicina mežu īpašniekus pēc iespējas doties apsekot savus īpašumus un, konsultējoties ar vietējo mežniecību, realizēt nozāģēto koksni, kas, likvidējot stihijas radītos elektrolīniju bojājumus, ir atstāta elektrolīniju trasēs un ir attiecīgās meža teritorijas īpašnieka īpašums. Gribam uzsvērt, ka AS „Sadales tīkls” nav tiesīga pieņemt lēmumu par nozāģēto koku sagarināšanu un apstrādi. Lēmumus par kokmateriālu izmatošanas iespējām, pēc sava īpašuma apsekošanas, ir jāpieņem katram meža īpašniekam.


Pretenziju vai neskaidrību gadījumā mežu īpašnieki var sazināties ar AS ”Sadales tīkls” attiecīgās teritorijas nodaļas vadītāju.


AS „Sadales tīkls” atvainojas par sagādātajām neērtībām, tomēr vēlreiz rosina saprast, ka ārkārtas situācijā, lai nodrošinātu elektroenerģijas piegādes atjaunošanu, citas alternatīvas mežainajos apvidos nebija, jo tiesību aktos no kokiem un krūmiem attīrāmo trašu  joslu platums ir 5 metri 0,4 kV līnijām un 13 metri 20 kV,  kas ārkārtas situācijās nepasargā līnijas no lauztajiem kokiem ārpus aizsargjoslas. 


Gadu mijā nelabvēlīgie laika apstākļi izraisīja nopietnus elektrolīniju bojājumus, kā rezultātā bez elektroenerģijas piegādes šā gada 1.janvārī palika 66 tūkstoši lietotāju. Nekavējoties ārkārtas situācija tika izsludināta uzņēmumā AS „Sadales tīkls” (ST), dažas dienas vēlāk – arī valstiski 40 Latvijas novados.


Stihijas izraisīto bojājumu novēršanā tika piesaistīti visi iespējamie cilvēkresursi – ST personāls, darbuzņēmēji, mežu izstrādātāji un tehnikas vienības. Tika papildus piesaistīti arī kolēģi no Lietuvas, Igaunijas un Somijas.


Elektroenerģijas piegādes traucējumi pamatā bija radušies valsts austrumu un ziemeļaustrumu mežainajās teritorijās, kokiem liecoties un lūstot, krītot uz elektrolīnijām no sniega un spēcīgā apledojuma radītā svara. Raujot vadus, dažviet šīs līnijas pilnībā nopostot. Risks bija liels, jo bez pakalpojuma ziemas laikā palika lietotāji plašās teritorijās – pilsētās, ciematos, lauku viensētās. 21 gadsimtā, kad dzīve bez elektrības praktiski nav iedomājama, jo tā nodrošina apkures sistēmu, ūdens un kanalizācijas sistēmu darbību, – būtiska bija operatīva un saskaņota rīcība, lai nodrošinātu pēc iespējas drīzāku elektroenerģijas piegādes atjaunošanu sabiedrībai nozīmīgiem objektiem.


 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.