Lauksaimniekiem piedāvā iegādāties minerālmēslus

19.01.2011.

,,SIA MINERAL” novada lauksaimniekiem piedāvā minerālmēslus. Cena amonija salpetrim – 250 Ls/tonna.


Lūdzam pieteikties līdz 28. februārim. Ja maksāsiet ar pārskaitījumu, lūdzam nosaukt rekvizītus.


Pieteikšanās pie novada lauku attīstības speciālistes Elzas Spodras Elstes, telefons uzziņām – 29426188.


 

Pēdējās izmaiņas: 19.01.2011.