ATJAUNOJAMO ENERGORESURSU IZMANTOŠANA MĀJSAIMNIECĪBU SEKTORĀ

18.01.2011.

Aktivitātes ieviešanu regulē 04.01.2011. MK noteikumi „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Atjaunojamo energoresursu izmantošana mājsaimniecību sektorā” nolikums”


Aktivitātes īstenošanu nodrošina Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.


Mērķis – CO2 emisiju samazināšana mājsaimniecību sektorā, atbalstot siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas tehnoloģisko iekārtu iegādi un uzstādīšanu dzīvojamai mājai, lai nodrošinātu enerģijas ražošanu no atjaunojamiem energoresursiem tikai mājsaimniecības vajadzībām.


Atbalsta pretendenti:
– dzīvojamās mājas īpašnieks – fiziska persona;
– vairāku dzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku izveidotā biedrība – divu vai vairāku dzīvokļu mājām, kuru dzīvokļu īpašnieki ir fiziskas personas.


Kopējais pieejamais finansējums un finansējums vienam projektam:
– Kopējais pieejamais finansējums programmas ietvaros – 11 399 481,00 LVL.
Viena projekta ietvaros var saņemt atbalstu līdz 7 000 LVL ar 50% intensitāti.


Aktivitātes var īstenot sekojošās ēkās:
– pabeigtai ēkai, kas ierakstīta zemesgrāmatā;
o jaunbūvei; dārza mājai; individuālai dzīvojamajai mājai vai vasarnīcai; dvīņu vai rindu mājai; atsevišķu divu vai vairāku dzīvokļu mājai.
– ēka netiek izīrēta trešajām personām vai izmantota saimnieciskās darbības veikšanai;
– visā mājā, nevis dzīvojamās mājas daļā vai atsevišķā dzīvoklī.


Papildus iesniedzamie dokumenti:
Lai pieteiktos atbalstam, līdz ar projekta iesniegumu jāiesniedz vairāki dokumenti:
– ja iesniedzējs ir biedrība, dalībnieku sēdes protokollēmums, norādot:
o projekta kopējās attiecināmās izmaksas un biedrības līdzfinansējuma apjomu;
o biedrības pilnvaroto personu; biedrības pārstāvēto dzīvokļu īpašnieku sarakstu (vārds, uzvārds, personas kods, adrese, paraksts).
– dokumentus, kas apliecina kopējo siltumenerģijas patēriņu apkurei 2009.gadā:
o centralizētas apkures gadījumā: maksājumus apliecinoši dokumenti;
o lokālās apkures gadījumā: kurināmā iegādi apliecinošie dokumenti vai elektroenerģijas patēriņu apliecinošie dokumenti.
– piegādātāja apliecinātā sertifikāta kopija katrai uzstādāmai un konkursā atbalstāmai iekārtai (CE sertifikāts vai „Solar Keymarc” sertifikāts);
– dzīvojamās mājas aktuālo stāvu plānu kopija ar apsildāmās platības eksplikāciju vai minētās dzīvojamās mājas aktuālā inventarizācijas lietas kopija, kurai pievienoti stāvu plāni ar apsildāmās platības eksplikāciju.


Biedrība ‘’Live Green Organisation’’ sniegs bezmaksas konsultācijas par Jums neskaidriem jautājumiem pa tālr. 27000095 vai rakstot uz e-pastu: info@lgo.lv, www.lgo.lv


 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.