Latvenergo: tehnika būs, ārkārtas situācijas pārvaldīšana jāuzlabo

17.01.2011.

Ekonomikas ministrs Artis Kampars šodien apmeklējis AS „Sadales tīkls” Ziemeļaustrumu reģiona centru Aiviekstē, lai apzinātu situāciju bojāto elektrolīniju atjaunošanas darbos. Latvenergo pārstāvji, iepazīstināja ministru ar Latvenergo ārkārtas situāciju vadības organizāciju, kas ļauj redzēt aktuālo situāciju un organizēt darbus krīzes novēršanā. Latvenergo izklāstīja izstrādātos priekšlikumus, lai izvairītos no masveida elektroapgādes problēmām nākotnē. Latvenergo un ekonomikas ministrs bija vienisprātis, ka primāri veicamie darbi ir grozījumi likumos, kas ļautu rīkoties operatīvāk, kā arī paplašināt elektrolīniju stigu platumu un precizētu uzturēšanas atbildību.


Ministrs Aiviekstē tikās ar Latvenergo Valdes priekšsēdētāju Ā.Žīguru, valdes locekli M.Kuņicki, AS „Sadales tīkls” valdes priekšsēdētāju A.Pinkuli, darbu koordinēšanā un izpildē iesaistītājiem speciālistiem, kā arī uzklausīja risinājumus un atziņas par to, kas jāpaveic, lai masveidīgie elektroapgādes traucējumi visā Latvijā, un it sevišķi Latgalē, vairs neatkārtotos. Latvenergo pārstāvji uzsvēra, ka uzņēmumā „Sadales tīkls” jau ir pieņemti lēmumu par speciālās tehnikas iegādi, un drīzumā uzņēmums saņems speciāli aprīkotus kvadraciklus un sniega motociklus. Šobrīd uzņēmums izstrādās smagās tehnikas iegādes plānu. Latvenergo valdes loceklis M.Kuņickis iepazīstināja klātesošos ar Latvenergo plānotajiem projektiem sabiedrības informēšanas pilnveidošanā stihijas gadījumā: pašlaik uzņēmuma speciālisti noslēdz darbu pie publiskas interneta lapā izvietojamas kartes, kurā ikviens varēs sekot atslēgumiem elektriskajos tīklos visā valstī konkrētā ģeogrāfiskā vietā. Tāpat drīzumā katrs klients savā mobilajā tālrunī varēs saņemt īsziņu ar informāciju par ārkārtas atslēgumu un tā iemeslu, kā arī citu svarīgu informāciju par bojājumiem līnijās.


Ā.Žigurs informēja par stihijas novēršanas laikā vitāli svarīgo sakaru nodrošinājumu problēmu, kas traucēja Latvenergo saziņu ar citām institūcijām. Latvenergo vadītājs dalījās pieredzē, ka līdzīgu problēmu par galveno šķērsli straujai stihijas seku likvidēšanai atzīst arī Skandināvu enerģētikas uzņēmumi.


Vairākkārt sarunā tika uzsvērts, ka problemātiska ir situācija ar šī brīža tiesību aktiem, kas neļauj nodrošināt atbilstošu elektrolīniju platumu, šādi saglabājot elektroapgādes pārtraukumu draudus līdzīgu dabas stihiju gadījumā.


Latvenergo no savas puses akcentēja primāri veicamos uzdevumus un risinājumus. Galvenie no tiem ir nodrošināt, lai tiktu paplašināts elektrolīniju trašu platums mežos, jo pašreizējā situācijā vietās, kur koki ievērojami pārsniedz elektrolīnijas balstu augstumu, turklāt nereti mēdz būt garāki par līniju platumu, šādu un līdzīgu dabas stihiju rezultātā nenovēršami var ietekmēt elektroapgādi iedzīvotājiem. A.Kampars norādīja, ka atbalsta enerģētiķu priekšlikumus un centīsies panākt to iestrādi tiesību aktos, taču atzina, ka par vairākiem priekšlikumiem būs jāpanāk vienprātība ar citām iesaistītajām pusēm, – mežu īpašniekiem, citu komunikāciju īpašniekiem. Tāpat kā priekšlikums izskanēja palielināt to mežu īpašnieku atbildības līmeni, kuru meži ieskauj elektrolīnijas.


Sanāksmes dalībnieki pārrunāja iespēju mainīt pašreizējo normatīvo aktu bāzi, kas šobrīd liedz būvēt elektrolīnijas autoceļu aizsargjoslu zonā. Šāds risinājums būtu īpaši ērts gan līniju izbūvei gan apkalpošanai, un ļautu ievērojami samazināt gan nepieciešamo meža izciršanas platību, gan nodrošināt operatīvu piekļuvi bojātajām vietām avāriju rezultātā.


Šobrīd AS „Sadales tīkls” īpašumā ir elektrotīkls, kura līniju kopējais garums Latvijā sasniedz aptuveni 90 tūkstošus kilometru. Tai skaitā, 30 tūkstoši km 20 kV gaisvadu līniju, no kurām aptuveni seši tūkstoši iet caur mežiem, un 5 tūkstoši km vidējā sprieguma līniju ir izveidotas kabeļu formā. Līdz ar to ir svarīgi, lai būtu iespējams šo plašo līniju apjomu kvalitatīvi apkalpot, kam sākotnēji nepieciešamas izmaiņas normatīvajos aktos.


Lai uzklausītu speciālistu ieteikumus un iepazītos ar veicamajiem darbiem ministrs ne vien apmeklēja AS „Sadales tīkls” reģionālo centru Aiviekstē, bet arī dabā aplūkoja elektrolīnijās notiekošos darbus un to, kā tiek veikta līniju attīrīšana.


Andris Siksnis, AS “Latvenergo”
Ārējās komunikācijas daļas vadītājs
Tālr.: 67728811; 29286350


 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.